Lakkiluvan anomusohjeet on päivitetty! Lyhyesti sanottuna neuvoa-antavat on poistettu, ja tilalle on tullut uudenlainen tehtävä. Tästä eteenpäin ohjeet ovat seuraavat:

1. Anomus on palautettava Virallisella Paperilla.

3. Kirjoita Viralliseen Paperiin yhteystiedot, joilla saat OTY:n hallitukselta tiedon Lakkiluvan myöntämisestä / epäämisestä.

5. Aloita Lakkilupa-anomuksesi OTY:n puheenjohtajan lanseeraamilla maljankohotussanoilla "Pistetään kaikki punaselle!"

7. Lakkilupa-anomuksesta tulee selkeästi käydä ilmi, mihin tilaisuuteen / matkalle Lakkilupaa anotaan, mille ajalle sitä halutaan ja ketkä Lakkia luvan myötä käyttävät. Kirjoita siis ne nyt ylös.

9. Lakkilupa-anomukseen tulee integroida jossain muodossa myös seuraavat (malliksi perusmuodossa olevat) sanat: tähdellinen, sangviininen, turjake, kekkaloida, susikoira, konseptio ja härdelli. Lisää siis ne anomukseesi.

11. Lakkilupa-anomukseen tulee sisällyttää kaksi (2) relevanttia jonkun muun kuin oman tieteenalan äärimmäisteknillistä termiä, sekä hakemuksen loppuun omana osionaan näiden termien lyhyet selitykset.

13. Toimita Lakkilupa-anomuksesi OTY:n hallitukselle vähintään 5 arkipäivää ennen anotun Lakkiluvan alkamista. Myöhästyessäsi tee jokin Teekkarikulttuuriteko, esimerkiksi suorita jäynä tai tempaus, sanoita laulu, suorita laulukoe sialle tai muuta vastaavaa. Todisteen kulttuuriteon suorittamisesta voit joko kiinnittää anomukseen tai toimittaa muuten OTY:n hallitukselle.

15. Liitä anomukseesi joko Virallisen Paperin kääntöpuolelle tai liitteelle tehty taiteilijan näkemys Teekkarilakin käytöstä tapahtumassa. Taiteenlaji ja tyylisuunta ovat vapaat, kunhan lopputulos on järkevästi arkistoitavissa, ei kasvata anomuksen yhteiskokoa virallisesta paperista yli senttimetrillä mihinkään suuntaan, ei sotke itse anomusta tai sen ympäristöä eikä paina enemmän kuin Kulttuurisian elopaino.