Fuksipassi

Mikä se on?

Saavuttuanne yliopistolle ensimmäistä kertaa, olette kaikki fukseja. Wappuna fukseista syntyy Teekkareita, mikäli fuksiaikananne olette osoittaneet soveliaisuutenne Teekkarielämää kohtaan. Tämä tapahtuu keräämällä tietynlaisia suorituksia passiinne. Kerätyiden pisteiden määrällä on myös suora vaikutus killan sisäiseen uimajärjestykseen Waattona. Kaikkien Teekkarikiltojen kesken kilpaillaan myös siitä kuka kerää eniten fuksipisteitä eli kuka tulee Wappuna lunastamaan itsellensä maineikkaan Superfuksin tittelin.

Mistä saa pisteitä?

 1. Ansiot

(3p) PK1 / RAKFYS: Matematiikan peruskurssi I:n suorittaminen välikokeilla syyslukukaudella. Arkkareilla vastaava Rakennusfysiikan perusteet. Hyväksilukutilanteessa mikä tahansa matematiikan kurssi käy

(2p) 20 opintopistettä: Suoritettu 20 opintopistettä teknillisessä tiedekunnassa, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa, arkkitehtuurin tiedekunnassa tai kaivannaisalan tiedekunnassa

(2p) Fuksilauluilta: Osallistuminen OTY:n järjestämään erityisesti fukseille suunnattuun lauluiltaan

(1p) Teekkarikulttuurikoulutus: Osallistuminen OTY:n järjestämään Teekkarikulttuurikoulutukseen Teekkariperinnepäivänä

(1p) Teekkarihaalarit: Oman kiltahaalarin lunastaminen ja käyttö

(1p) Pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähintään kahdeksaan pienryhmäohjauskertaan

(1p) Oikein koottu passi: Fuksipassi on oikein koottu (sisältää killan oman kohdan täyttämisen)

(Max 3p) Jokerikohta: Hyväntekeväisyys (esim. verenluovutus)

 1. Teekkarikulttuuri

(3p) Sitsit: Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön sitsitilaisuuteen sitsaajana, ei henkilökuntana. Toista osallistumista ei saa jokeriin

(2p) Jäynä: Jäynän tunnusmerkit täyttävän toiminnan suorittaminen esimerkiksi osallistumalla jäynäkisoihin

(1-2p) Laulumarathon: Osallistuminen laulutapahtumaan ja/tai osallistuminen biisien speksailuun ja niiden esittämiseen. 1p per suoritus

(1p) Korkeakülttüüri: Speksi tai maksullinen TeeKun/Teekkaritorvien konsertti

(1p) Laulukoe: Ulkomuistista laulettu Teekkarihymni ja oman killan kiltalaulu sekä Laulukalusta laulettu kolmas vapaavalintainen viisu. Tällöin läsnä on oltava ainakin kaksi Teekkaria, joista toisella täytyy olla oikeus myöntää 3 pistettä. Laulukokeen voi suorittaa pareittain

(1p) Fuksilakki: Fuksilakituksen yhteydessä vastaanotettu lakki

(1p) Oton päivä: Osallistuminen Oton päivän rastikilpailuun

(Max 3p) Jokerikohta: Osallistuminen valtakunnalliseen tai paikalliseen Teekkaritempaukseen tai -jäynään

 1. Yhdistystoiminta

(3p) Teekkarilakkitilaus: Lakkitilauksen jättäminen OTY:n toimistoon

(2p) Kilta-aktiivi: Mukaan lähtö oman killan tai Oulun Teekkariyhdistyksen hallitukseen/toimihenkilöksi

(2p) OTY:n kokous: Läsnäolo alusta loppuun OTY:n hallituksen kokouksessa tai vaalikokouksessa (kokousajankohdat löytyvät etusivulta)

(1p) Teekkaritarra: Teekkaritarran (OTY:n jäsentarra) käyttäminen (esim. lipunostossa)

(1p) TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi

(1p) Kähmintätilaisuus: Osallistuminen killan tai OTY:n kähmintätilaisuuteen

(1p) Muu järjestötoiminta: Osallistuminen OYY:n harrastejärjestöjen toimintaan

(Max 3p) Jokerikohta: Läsnäolo alusta loppuun OYY:n edustajiston kokouksessa

 1. Kiltatoiminta

(3p) Fuksilakin käyttö: Fuksilakin tarkoituksena on harjoitella tulevaa varten eli oppia kantamaan sitä samanlaisella arvostuksella kuin Teekkarilakkia. Fuksilakkia saa pitää tapahtumissa, joihin on myönnetty Lakkilupa. Kohtaan saa pisteen per käytetty tapahtuma, max 3pistettä. Pisteen saa, kun fuksilakkia pitää koko tapahtumassa vietetyn ajan. Pisteenantajiksi kelpaavat kaikki pisteenanto-oikeutetut

(2p) Vaalikokous: Läsnäolo alusta loppuun oman killan vaalikokouksessa

(2p) Killan oma: Oman killan määräämä fuksipistekohta (tulee täyttää passiin)

 • Arkkitehtikilta: Kiltatalotalkoot
 • Koneinsinöörikilta: Laskiaisen järjestely
 • Optiem: Tutan palautepäivä (osallistuminen ja palautteen antaminen)
 • Oulun Tietoteekkarit: Irkkaus (irkkaa aktiivisesti OTiT:in kanavilla)
 • Prosessikilta: Kiltistalkoot
 • Sähköinsinöörikilta: Kiltistalkoot
 • Ympäristörakentajakilta: Fuksijalis

(1p) Wappuinfo: Osallistuminen oman killan järjestämään Wappuinfoon. Pakottavassa tapauksessa myös toisen killan info käy

(1p) Fuksi-info: Osallistuminen oman killan järjestämään, fukseille tarkoitettuun tiedonjakotilaisuuteen/saunailtaan. Pakottavassa tapauksessa myös toisen killan info käy

(1p) Kiltissiivous: Kiltahuoneen siivoukseen osallistuminen kahdesti. Arkkareilla kiltatalon siivous

(1p) Hallituksen kokous: Läsnäolo alusta loppuun killan hallituksen kokouksessa

(Max 3p) Jokerikohta: Työvoimana toimiminen

 1. Pippalot

(3p) Fuksisuunnistus: Osallistuminen syyskuussa järjestettävään rastimuotoiseen hauskanpitoon

(2p) Lakinlaskijaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämiin Lakinlaskijaispippaloihin

(2p) Picojoule: Osallistuminen OTY:n järjestämiin pikkujoulubileisiin

(1p) PikkuWappu: Osallistuminen PikkuWappuun (OTiT:n järjestämä)

(1p) Laskiaisbileet: Osallistuminen laskiaismäen jälkeisiin bileisiin (Koneen järjestämä)

(1p) Kaamoksen Kaatajaiset: Osallistuminen Kaamoksen Kaatajaisiin (SiK:n järjestämä)

(1p) ValeWappu: Osallistuminen ValeWappuun (Optiemin & Ympin järjestämä)

(Max 3p) Jokerikohta: Työvoimana toiminen

 1. Urheilu

(3p) Lumenveistokisat: Aktiivinen osallistuminen killan lumiveistoksen toteuttamiseen

(2p) Fuksiurheilukisat: Osallistuminen syksyllä järjestettävään urheilukilpailuun

(2p) Laskiaismäki: Osallistuminen laskiaismäkijoukkueeseen standard-sarjassa tai modified-luokan laskuvälineen tekemiseen

(1p) Kyykkä: Osallistuminen kyykkäkisoihin (esim. Fuksikyykkä, WCOK, killan mestaruuskyykkä, Wappukyykkä). Vaihtoehtoisesti osallistuminen jonakin sunnuntaina OAMK:n sunnuntaikyykkään

(1p) Lenkki: Osallistuminen Teekkarien iltalenkkiin (Teekkaritalolta maanantaisin). Vaihtoehtoisesti osallistuminen Arkkareiden lenkkiin (Arkkaritalolta tiistaisin)

(1p) OTYmpialaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämään moniotteluun

(1p) Ympärihiihdot: Osallistuminen hiihtojoukkueeseen

(Max 3p) Jokerikohta: Osallistuminen johonkin muuhun urheilutapahtumaan (esim. Tervahiihto, Ratikan mestarikisat)

 1. Verkostoituminen

(3p) Fuksicursio: Killan Fuksicursiolle osallistuminen. Arkkareilla Hailuodon reissu

(2p) Muu yritysvierailu: Yritysvierailu muun kuin fuksicursion yhteydessä (esim. killan järjestämä vierailu tai muulla excursiolla)

(1-2p) Kiltis- ja kaupunkikierros: Osallistuminen tutustumiskierrokselle kiltahuoneisiin ja/tai kaupunkiin keskustan ravitsemusliikkeiden muodossa. 1p per tapahtuma

(1p) Järjestömessut: Osallistuminen järjestömessuille Linnanmaan kampuksella. Tarkoittaa ständeillä kiertämistä ja tutustumista niiden tarjontaan (esim. PESTI-päivä)

(1p) KV-toiminta: Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevan järjestön toimintaan tai kokoukseen (esim. Erasmus, AIESEC, Cafe Lingua)

(1p) Slumber party: Fukseille tarkoitettuun rentoon illanviettoon osallistuminen

(1p) Kotiruokakurssi: Osallistuminen TTK:n ja OTY:n järjestämälle kotiruokakurssille

(Max 3p) Jokerikohta: Osallistuminen Ystävällisen KaunoHiihtoSeuran järjestämälle hiihtoreissulle

 1. Yhteinen hyvä

(3p) Teekkaritalotalkoot: Osallistuminen Teekkaritalon kunnostus-/siivoustalkoisiin

(2p) PESTI-päivien järjestely: Mukana järjestämässä PESTI-päiviä tai Oulun Arkkitehtiopiskelijoiden yrityspäivää

(2p) Tempaus: Tempauksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa (esim. Renkaanvaihtotempaus)

(1p) Juttu kiltalehteen: Omakätisesti kirjoitettu juttu tai piirretty kuva oman killan kiltalehteen, OTY:n Teksuutimiin tai Wappulehti Ööpiseen

(1p) Abipäivien järjestely: Oman killan esitteleminen tai muuten järjestämiseen osallistuminen

(1p) Pippalon järjestely: Pippaloiden järjestelyissä mukanaolo (esim. lipunmyynti, tiskivuoro)

(1p) Edustustehtävä: Osakseen koituneen edustustehtävän kunniakas suorittaminen opiskelijana, ei juhlijana (esim. lukiovierailu tai opiskelijamessut, muu kuin Abipäivät)

(Max 3p) Jokerikohta: Työvoimana toimiminen

 1. Hippalot

(3p) Vuosijuhlat: Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön vuosijuhliin joko vieraana tai työvoimana. Osallistumisesta voi saada vain kerran ja vain tähän kohtaan pisteet eli toista osallistumista ei saa jokeriksi tai osallistumista ei saa jokeriksi, jos tähän on jo työvoimana toimimisen ottanut

(2p) Vulcanalia: Osallistuminen OYY:n järjestämiin lukuvuodenavajaisbileisiin

(2p) Killan pikkujoulut: Killan omiin pikkujouluihin osallistuminen

(1p) Barbaariset Bakkanaalit: Osallistuminen Barbaarisiin Bakkanaaleihin (Arkkareiden järjestämä)

(1p) MallasAppro: Arvosanan suorittaminen tai osallistuminen MallasAppro bileisiin (Prosen järjestämä)

(1p) Akateemiset Alkajaiset: Osallistuminen AA:han (Ympin & Optiemin järjestämät syksyn ensimmäiset Teekkaribileet)

(1p) Epäteekkaribileet: Osallistuminen bileisiin, joiden järjestäjänä toimii Oulun Yliopiston muu ainejärjestö kuin Teekkarikilta (esim. Poikkitieteelliset haalaribileet)

(Max 3p) Jokerikohta: Lähde vaikka GOOMille

 

Kuka niitä pisteitä jakaa?

Pisteidenanto-oikeudet:

 • Maksimissaan 3 pisteen anto-oikeus
  • OTY:n hallitus, Fuksijaos, kaikkien Teekkarikiltojen PJ:t, Teekun PJ ja TeekkariLupin hallitus
  • Vuosijuhlilta voi antaa myös 4, 5 tai 6 pistettä, koska pisteet koostuvat maksimissaan 3p:een tehtävistä
 • Maksimissaan 2 pisteen anto-oikeus
  • Pienryhmäohjaajat, Teekkarikiltojen hallitukset ja TeeKun hallituksen Teekkarijäsenet

HUOM! Hallituksiin kuuluvilla fukseilla ei ole pisteenanto-oikeutta

Kuinka paljon pisteitä täytyy kerätä ja miksi?

Fuksipassiin sarakkeisiin 1-8 (9. sarake on vapaaehtoinen) on kerättävä vähintään 4p per sarake, jotta voit osoittaa riittävän tuntemuksesi Teekkariperinteistä. Kun olet kerännyt tarpeeksi pisteitä, pääset uimaan Wappuna eli hukuttamaan fukseutesi, jonka jälkeen olet oikeutettu saamaan Teekkarilakkisi Wappuaamuna. Arvonimen Teekkari saat lopullisesti vasta, kun painat Wappuaamuna päähäsi Teekkarilakin.

 

Pisteiden antaminen

Fuksipisteet jaetaan joko itse tapahtumapaikalla tai jälkikäteen niin, että suorituksesta on Teekkaritodistaja tai raskauttavaa todisteaineistoa (esim. kuva tai video). Niin sanottuja ”hyvä tyyppi pisteitä” ei myönnetä. Pisteenantaja kuittaa annetut pisteet aina omalla nimellään.

Jokeripisteet. Jokerikohtiin merkatut suositukset ovat vain ehdotuksia pisteiden ansaitsemiseen edellytettävistä tehtävistä ja ne ovat lähtökohtaisesti yhden pisteen arvoisia. Jokeripisteet voidaan merkitä mihin tahansa sarakkeeseen. Jokerikohtia saa täydentää useammalla tapahtumalla yhteensä 3 pisteeseen asti. Jokeripisteitä ei voi merkata muihin kuin jokeriksi merkattuihin kohtiin. Selitys tulee aina olla näkyvissä jokeripisteistä.

 • Lipunmyynti
  • 1p per myyntikerta (oli myyntivuoro sitten baarin ovella tai yliopistolla)
 • Sitsityövoima (max 3p per sitsit)
  • 1p valmistelut
  • 1p pöytäjuhla
  • 1p tiskivuoro (2h)
  • 1p loppusiivous
 • Vuosijuhlatyövoima (max 6p per vuosijuhlat)
  • Max. 3 pistettä: Coctail-tilaisuus ja pääjuhlat
  • Max. 3 pistettä: Jatkot
  • Max. 2 pistettä: Erillinen sillis/siivouspäivä

Eli vaikka tekisi kokonaisuudessaan coctail-tilaisuuden ja pääjuhlan, jatkojen ja silliksen ja siivousvuoron voi yhteensä saada max. 6 pistettä, vaikka niiden yhteenlaskettu summa onkin erillisistä osioista enemmän, riippuen työmäärästä.

Epäselvyyksissä kysy fuksijaoslaisilta tai ota yhteyttä Fuksiohjaajaan (fuksiohjaaja(a)oty.fi)