Freshman dictionary

A

Akateemiset alkajaiset

 

The first party of the year!

Arkkitehtikilta

Oulun Arkkitehtikilta ry is the quild for the students of architecture. They are also part of the faculty of  technology. The department of architecture is located apart from the rest of the university, in the center of Oulu. Architects wear white overalls and they have their own guild-house in Pikisaari.

Assistentti/Assistant

Assistanst you meet during math- or physics exercises.

Assareita tapaat laskuharjoituksissa. Hänelle on käynyt hullusti, hän on “joutunut” yliopiston henkilökunnaksi opiskelun lomassa. Osa jopa valmistuneita tai lähellä valmistumista.

Asunto

(Katso myös kämppä) Pidempiaikaiseen oleskeluun tarkoitettu paikka, joka ei kuitenkaan ole kiltahuone. Asunnon löytämistä helpottaa PSOAS.

Aularavintola

Tämä opiskelijan keidas tarjoaa ruoan ja kahvin lisäksi mukavan luentojen välisen (tai jopa aikaisen) ajanviettopaikan. Sijaitsee suurimpien luentosalien (L1-L4) välittömässä läheisyydessä.

B

Bumerangi

Takaisin opiskelijalle palautettu harjoitustyö tai työseloste, ei opiskelijan vaan assarin typeryydestä johtuvaa. Tulee varmasti tutuksi.

E

Etkot

Kts. Pohjat.

Excursiot

Opinto- tai tutustumismatka, joka voi olla pitempi tai lyhyempi ja josta voi jäädä muistikuvia enemmän tai vähemmän. Jokainen kilta järjestää fukseilleen fuksicursion, johon osallistuminen on fuksille kunnia-asia.

F

Fuksi

(=fuxi=phuksi) Kaikki ensimmäisen vuosikurssin yliopisto-opiskelijat alasta riippumatta. Katso peiliin.

Fuksilakki

Teekkarilakin esiaste. Auttaa siirtymävaiheessa ylioppilaslakista Teekkarilakkiin. Kohtele fuksilakkia kuin Teekkarilakkia, jotta opit Teekkarilakin käyttöön liittyvät perinteet. Oman Teekkarilakkisi saat aikaisintaan Wappuna.

Fuksipassi

Fuksipassiin kerätään pisteitä erinäisistä tapahtumista. Tarpeeksi pisteitä kerännyt fuksi kuolee Wappuna ja uudestisyntyy Teekkarina. Vaadittavat pistemäärät löytyvät passista. 

.
Fuksipiste

Fuksipisteet ovat todisteena osasuorituksista, joita nuori tekniikan ylioppilas hankkii saadakseen Teekkarilakin ja oikeuden käyttää itsestään nimitystä Teekkari. Tarkoituksena aktivoida fuksit mukaan Teekkaritoimintaan, jotta Teekkariperinteet tulisivat tutuiksi.

Fuksisuunnistus

Pienryhmien välillä käytävä rastimuotoinen kilpailu, jonka tarkoitus on kohottaa pienryhmän yhteishenkeä. Kilpailun ohessa tutustutaan muihin fukseihin ja Oulun kaupunkiin. Kisa päättyy yhteiseen illanviettoon, Fuksisuunnistuksen jälkibileisiin.

H

Haalari

Käytännöllisin asu bileissä. Värin ja selän tekstin perusteella erotat eri alojen opiskelijat toisistaan. Toiset saavat haalarit jo syksyllä, toiset vasta keväällä. Lähes pakollinen opiskeluväline, varsinkin Wappuna.

Humanisti

Humanistisen tiedekunnan opiskelija.

I

Ilmoitustaulut

Sieltä löytyvät yliopiston aamu- keskipäivä- ilta- ja yöuutiset. Niitä on käytävillä melkein joka seinällä: joka osastolla, killalla ja laitoksella on omansa. Opettele käyttämään niitä, sillä sieltä saa tiedon kaikesta tapahtuvasta.

J

Jatkot

Ravintolasta poistumisen/poistamisen jälkeen tapahtuva asunnon tai kämpän (ei välttämättä oman) alkoholijuomavaraston täydellinen tuhoaminen.

Jäynä

Jäynä on käytännön pila, joka tuottaa huvia jäynääjille, jäynättäville ja muille asiasta kuuleville. Ei loukkaa ketään.

Jäynäkisat

Kilpailu, jonka voittaa se joukkue, joka on onnistunut tekemään mojovimmat jäynät ja saamaan julkisuutta tiedotusvälineissä.

K

Kiltahuone

Jokaisella killalla on oma kiltahuoneensa, jossa niin Teekkarit kuin fuksitkin voivat viettää luentojen välistä aikaa.

Kokardi

Tunnus Teekkarilakin lipan yläpuolella. Oulussa joka teekkarikillalla ja OTY:llä omansa. Ns. hallituskokardi kiinnitetään oikealle sivulle tippaan, tupsun yläpuolelle.

Koneinsinöörikilta

Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry on konetekniikan opiskelijoiden kilta. Koneteekkarit tunnistaa punaisista haalareistaan, ja kahdesta äännekkäästä automobiilistaan, Ykästä ja Mellakasta.

Kylteri

Kauppatieteen ylioppilas

O

Optiem

Optiem eli Oulun tuotantotalousteekkarit ry on tuotantotalouden opiskelijoiden eli tutalaisten kilta. Tutalaiset tunnistaa mintunvihreistä haalareistaan.

OTiT

Oulun Tietoteekkarit on tietotekniikkaa ja informaatioverkostoja opiskelevien ainejärjestö eli kilta. Otitlaiset tunnistaa mustista haalareista.

OTY

Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten Teekkarikiltojen kattojärjestö.

OY

Oulun yliopisto

OYY

Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Olet automaattisesti OYY:n jäsen kun opiskelet Oulun yliopistossa.

P

Paperikauppa

Aularavintolan ja vihreiden naulakoiden läheisyydessä sijaitseva Unirestan omistama kirjakauppa josta saa niin prujuja, kurssikirjoja kuin koulutarvikkeitakin.

Prosessikilta

Oulun yliopiston Prosessikilta ry on prosessitekniikan opiskelijoiden kilta. Proselaiset tunnistaa valkoisista haalareistaan.

Pruju

Luennoilla käytetty luentomoniste, joka pysyy kasassa arviolta kolmen ensimmäisen luennon ajan. Sisältää pääpiirteittän kurssilla käsiteltävät asiat.

Picojoule

OTY:n pikkujoulubileet.

PRO

Pienryhmänohjaaja. Tutoropiskelija, jonka tehtävän on toimia uusien opiskelijoiden eli fuksien opastajana, parhaana kaverina ja varaäitinä/-isänä.

S

Sähköinsinöörikilta

Sähköinsinöörikilta ry on Oulun yliopiston elektroniikan, tietoliikenteen ja sähkötekniikan opiskelijoiden yhdistys. Sikkiläiset tunnistaa sinisistä haalareistä.

T

Teekkari

Vähintään toisen vuoden tekniikan ylioppilas.

TEK

Tekniikan Akateemiset. Akavalainen ammattiliitto, joka valvoo tekniikan opiskelijoiden sekä diplomi-insinöörien ja arkkitehtien etua.

Tellus

Tieekirjasto Tellus sijaitsee T-käytävällä. Osa Telluksesta (Luna) sijaitsee J-käytävällä. Sisältää teknillisten ja luonnontieteellisten alojen kirjallisuutta.

Tempaus

Tempauksessa yritetään vaikuttaa hyvän asian puolesta, esim. renkaanvaihtotempaukset keväällä ja syksyllä.

Tupsufuksi

Teekkari jolla on lakissaan vain yksi solmu.

W

Wappu

Vuoden päätapahtuma, Teekkareiden joulu, juhannus ja uusi vuosi samassa. 

V

Vulcanalia

OYY:n järjestämät lukuvuodenaloitushippalot

Y

Ylioppilaskunta

Lakisääteinen yliopisto-opiskelijoiden yhteenliittymä, jolla on edunvalvonta- ja hallintotehtäviä yliopiston ja jäsenistönsä parissa.

Ympäristörakentajakilta

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry on ympäristötekniikan opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Ymppiläiset tunnistaa haalareistaan, joissa on päävärinä sininen ja  puna-keltainen lahje ja yläosa.

YKHS

Ystävällinen KaunoHiihtoSeura. Järjestää laskettelureissuja yms.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Parantaa lähes kaikki vaivat. www.yths.fi

Ö

 

Ööpinen

Oululainen, arkkarien toimittama Wappulehti.