Jäsenpalvelut

Vuosittain Oulun Teekkariyhdistys ry järjestää ”näkymättömän” etujärjestötoiminnan lisäksi monenlaista näkyvää toimintaa ja tapahtumia.

Tammikuussa järjestetään PESTI-päivät yhdessä Pesti-työmarkkinapäivät Oy:n kanssa. Heti alkuvuodesta OTY järjestää tutustumissaunaillan Teekkarikiltojen hallituksille. Samalla aloitetaan eri sektoreiden yhteistyö perustamalla mm. Fuksijaos ja WappuComitea.

Kevättalvella järjestetään TeekkariSpeksin vierailunäytäntö, fuksien lumenveistokilpailut, fuksikyykkä-kilpailut yhdessä Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:n kanssa sekä oululainen Teekkariseminaari.

Loppukeväällä järjestetään pienryhmäohjaajille koulutusta sekä paikalliset jäynäkisat.

Syksyllä järjestetään heti syyskuussa Fuksisuunnistus (puolessa välissä kuuta) sekä Lakinlaskiaiset (30.9).

Myöhemmin syksyn ohjelmassa on NääsPeksin järjestäminen sekä tietenkin joulukuussa Picojoule.

 

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen toiminta

Sosiaalipoliittinen toiminta

Oulun Teekkariyhdistys ry vaikuttaa jäsenistönsä etuja ajaen myös sosiaalipoliittisella sektorilla. Ylioppilaskuntatasolla sosiaalipoliittisella toiminnalla pyritään parantamaan opiskelijan opiskeluedellytyksiä ja opiskelukykyä. Opiskelykyky koostuu useista eri tekijöistä aina jokapäiväisestä laadukkaasta opiskelijaruokailusta asumiseen ja toimeentulosta toimivaan opiskeluympäristöön. Keskeisiä teemoja sosiaalipolitiikassa ovat elämän perusasiat kuten asuminen, toimeentulo ja terveys. Tavoitteena on vaikuttaa tehtäviin päätöksiin niin, että kaikilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun.

Kulissien takana tapahtuvan toiminnan lisäksi näkyvimpänä yhdistyksemme sopo-sektorin aikaansaama tapahtuma lienee syksyisin fukseille järjestettävä kotiruokakurssi.

Sosiaalipoliittista vaikuttamistyötä tehdään niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Monet päätökset tulevat valtion tasolta, mutta niihin vaikuttaminen onnistuu alempaakin. Valtakunnallisesti opiskelijoiden sopo-asioita ajaa Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL), joka tekee yhteistyötä mm. Kansaneläkelaitoksen (KELA), Yliopilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS), Suomen Opiskelija-asunnot SOA ry:n sekä eri ministeriöiden kuten opetusministeriön kanssa.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa (OYY) toimii Sosiaalipoliittinen valiokunta, jonka varsinaisena jäsenenä istuu muun muassa OTY:n Sosiaalipoliittinen vastaava. OTY:n sopo-vastaava luonnollisesti pyrkii pitämään käsiteltävissä asioissa ennen kaikkea teekkareiden puolta. Valiokunta kokoontuu noin kerran kuussa ja kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. Valiokunnan kokoontumisissa keskustellaan ja tehdään päätöksiä ajankohtaisista asioista. Valiokunta valmistelee ylioppilaskunnan hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita, mm. opiskelijaedustajien nimeämisiä. OYY:ssä sopo-asioista vastaa yksi hallituksen jäsen sekä sosiaalipoliittinen sihteeri. Sosiaalipoliittisen valiokunnan sähköpostilistalle voit liittyä osoitteessa www.oyy.fi/mailman /listinfo/sopovaliokunta. Sopo-asioissa voit ottaa yhtetyttä OTY:n sopo-vastaavaan (sopo[at]oty.fi).

 

Koulutuspoliittinen toiminta

Koulutuspoliittisen vastaavan toimenkuvaan kuuluu tiedekuntansa koulutustoimikunnan jäsenyys, TeKoLupin organisointi, sekä ylioppilaskunnan kopojaoston kokouksissa käyminen. Tehtävässä on tarkoitus olla kartalla teekkareita koskettavista asioista opintoihin vaikuttavista asioista koulutuspolitiikassa ja yleisesti siinä mitä yliopistolla aiheen liepeillä tapahtuu. Koulutuspolitiikan kentällä siis pyritään valvomaan opiskelijoiden etuja ja saada opiskelijoiden ääntä kuuluviin päätöksenteossa.

OTY:n alaisuudessa toimiva TeKoLupi (Teekkareiden Koulutuspoliittinen Lupi) on toimikunta, jonka tehtävänä on yhdistää ainejärjestöjen opintoasioista kiinnostuneiden voimat ja ennen kaikkea ideat, sekä vaihtaa kiltatason kopo-kuulumisia keskenään. TeKolupin jäseniä ovat kiltojen opintovastaavat ja tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit. Keskustelua käydään TeKoLupin sähköpostilistalla ja välillä järjestetään tapaamisia porukan kesken ajatustenvaihtoa varten.

OTY myös ehdottaa vuosittaiseen Tekniikan Edistämissäätiön järjestämään Hyvä opettaja -kisaan opetuksen saralla ansioitunutta teknillisen tiedekunnan opettajaa. Ehdokkaat mietitään ainejärjestöissä, joissa kootaan kasaan timanttinen hakemus sille henkilölle, joka opiskelijoiden mielestä palkinnon ansaitsee. Vuonna 2012 kisan voitti tuotantotalouden professori Jaakko Kujala. Palkintoja on tullut Ouluun myös aiempina vuosina.