Lomakkeet

Täytetyt lomakkeet voi toimittaa henkilökohtaisesti OTYn hallituksen jäsenelle tai postitse osoitteeseen Oulun Teekkariyhdistys ry, Kalervontie 7, 90570 OULU tai Oulun yliopiston postikeskuksen kautta.

Lakkilupa-anomus

Ns. Virallinen Paperi. Katso myös Teekkarilakki.

Jäsenhakemus ja lakkitilauslomake

Ainaisjäsenmaksun ja teekkarilakin hinnat sekä maksuohjeet löytyvät hinnastosta.

Laskupohja

Laskupohjaa voivat käyttää yksityiset henkilöt, joilla on laskutettavaa Oulun Teekkariyhdistys ry:ltä. Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt eivät voi käyttää laskupohjaa laskuttaessaan Oulun Teekkariyhdistys ry:tä.