Teekkarikillat

Oulun Arkkitehtikilta ry

www.oulunarkkitehtikilta.net

Oulun Arkkitehtikilta ry on arkkitehtuurin opiskelijoiden v. 1959 perustama järjestö, joka ajaa jäsentensä etuja niin opiskelussa kuin vapaa-aikanakin. Kaikki Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston opiskelijat ovat killan jäseniä. Toiminnan edellytyksenä onkin mahdollisimman monen arkkitehtiopiskelijan osallistuminen kiltansa toimintaan.

Haalareiden väri valkoinen.

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry

palkki.oulu.fi

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry on Oulun yliopiston konetekniikan opiskelijoiden kilta. Killan tarkoituksena on edistää Oulun yliopiston konetekniikan osaston opiskelijoiden opintoasioita, ylläpitää yhteyksiä Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan, muihin teknillisen alan opiskelijoihin ja yhdistyksiin, yhdistää jäsenensä toverillisuuteen, tutustuttaa heidät alansa ammattikysymyksiin, kehittää jäsenissään itsenäisyyttä ja arvostelukykyä ja valvoa heidän keskuudessaan järjestystä.

Haalareiden väri on punainen.

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry

www.optiem.fi

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry on vuonna 1991 perustettu Oulun tuotantotalousteekkareiden kilta. Killan tarkoituksena on ajaa jäsentensä opintoihin liittyviä etuja sekä järjestää erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja muun muassa urheilun ja akateemisen opiskelijakulttuurin saralla. Toiminnan organisoinnista vastaavat joka vuoden lopulla uudelleen valittavat killan hallitus ja toimihenkilöt, mutta killan toimintaan osallistuvat oman innostuksensa mukaan kaikki kiltalaiset.

Haalareiden väri on mintunvihreä.

Oulun Tietoteekkarit ry

www.otit.fi

Oulun Tietoteekkarit ry on vuonna 1988 perustettu Oulun yliopistossa tietotekniikkaa ja informaatioverkostoja opiskelevien ainejärjestö. Kilta yhdistää kaikki Tietoteekkarit ja fuksit samanhenkiseksi poppooksi, joka touhuaa keskenään ja muiden Teekkarikiltojen kanssa monenlaista kivaa. Killan toimintaa pyörittää vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, apunaan innokkaat toimihenkilöt. Kiltalaisten etuja ajavat myös erilaisissa instansseissa toimivat edustajat.

Haalareiden väri on musta.

Oulun yliopiston Prosessikilta ry

www.prosessikilta.fi

Killan tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston prosessitekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden yhdyssiteenä, edistää Oulun yliopiston prosessitekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden opintoasioita, tutustuttaa heidät alansa ammattikysymyksiin, ylläpitää yhteyksiä Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan sekä muihin teknillisen alan opiskelijoihin, yhdistyksiin ja yrityksiin, kehittää jäsenissään itsenäisyyttä, valvoa jäsentensä keskuudessa järjestystä sekä ylläpitää tervettä Teekkarihenkeä.

Haalareiden väri on valkoinen.

Sähköinsinöörikilta ry

www.sik.fi

Sähköinsinöörikilta ry on Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan sähkötekniikan, elektroniikan ja tietoliikenteen opiskelijoiden yhdistys. Sitä pyörittävät hallitus ja toimihenkilöt. Toiminnassa ovat mukana myös pienryhmäohjaajat ja kilta-aktiivit, jotka hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden ohella ovat järjestämässä tapahtumia ja killan toimintoja.

Killan tarkoituksena on yhdistää sekä oman alan opiskelijoita, että pitää yhteyttä myös muihin kiltoihin Oulussa, sisarkiltoihin muualla Suomessa ja myös Euroopan sisällä.

Haalareiden väri on sininen.

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

www.ymparistorakentajakilta.net

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry on Oulun yliopiston ympäristötekniikan sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Killan tarkoituksena on ajaa jäsentensä etuja yliopistossa, yhdistää jäseniään, innostaa seuraamaan ammatillisia kysymyksiä, auttaa uusia jäseniään tutustumaan yliopistoon ja opiskelijaelämään, pitää yhteyttä alan järjestöihin, muihin kiltoihin Oulun yliopistossa ja muissa korkeakouluissa sekä luoda ja ylläpitää suhteita opiskelijoiden ja alan yritysten sekä yliopiston henkilökunnan välillä.

Haalareiden väri on sini-puna-keltainen.