Fuksipassi

Mikä se on?

Aloittaessanne opinnot Oulun yliopistossa tekniikan tai arkkitehtuurin alalla, olette kaikki Teekkarifukseja opiskelujenne ensimmäisen vuoden ajan. Wappuna fukseista syntyy Teekkareita, mikäli fuksiaikananne olette osoittaneet olevanne Teekkari-arvonimen arvoisia. Tämä tapahtuu keräämällä tietynlaisia suorituksia passiinne. Kerätyiden pisteiden määrällä on myös suora vaikutus killan sisäiseen uimajärjestykseen Waattona. Kaikkien Teekkarikiltojen kesken kilpaillaan myös siitä, kuka kerää eniten fuksipisteitä eli kuka tulee Wappuna lunastamaan itsellensä maineikkaan Superfuksin tittelin.

Mistä saa pisteitä?

3p – PK1 / PlasSom
Matematiikan peruskurssi I:n tai Plastisen sommittelun suorittaminen syyslukukauden aikana.

2p – 20 opintopistettä
Suoritettu 20 opintopistettä teknillisessä tiedekunnassa tai  tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

2p – Fuksilauluilta
Osallistuminen OTYn järjestämään erityisesti fukseille suunnattuun lauluiltaan.

1p – Teekkarikulttuurikoulutus
Osallistuminen OTYn järjestämään koulutukseen Teekkarikulttuurista Teekkariperinnepäivänä.

1p – Teekkarihaalarit
Oman kiltahaalarin lunastaminen ja käyttö.

1p – Pienryhmäohjaus
Osallistuminen vähintään kahdeksaan pienryhmäohjauskertaan.

1p – Oikein koottu passi
Fuksipassi on oikein koottu ja oman killan kohta täytetty.

1-3p Jokerikohta

3p – Sitsit
Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön sitseille sitsaajana.

2p – Jäynä
Jäynän suorittaminen esimerkiksi osallistumalla paikallisiin jäynäkisoihin.

1-2p Laulumarathon
1p Osallistuminen tapahtumaan,
1p osallistuminen sanoituskilpailuun.

1p – Speksi
Speksin seuraaminen tai osallistuminen PahkiSpeksin toimintaan.

1p – Laulukoe
Ulkomuistista yksin tai kaveri(e)n kanssa laulettu Teekkarihymni, oman killan kiltalaulu ja Laulukalusta tai Kalunjatkeesta laulettu kolmas vapaavalintainen kappale.

1p – Fuksilakki
Fuksilakituksen yhteydessä vastaanotettu lakki.

1p – Oton päivä
Osallistuminen Oton päivän rastikilpailuun.

1-3p Jokerikohta

3p – Teekkarilakkitilaus
Lakkitilauksen jättäminen OTYn toimistoon.

2p – Kilta-aktiivi
Toimiminen esimerkiksi kiltasi tai OTYn hallituksessa tai toimihenkilönä.

2p – OTYn kokous
Läsnäolo alusta loppuun OTYn hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa.

1p – Teekkaritarra
Teekkaritarran eli OTYn jäsentarran käyttäminen.

1p – TEKin jäsen
Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi. Jäsenyys on opiskelijoille ilmaista.

1p – Kähmintätilaisuus
Osallistuminen killan tai OTYn kähmintätilaisuuteen.

1p – Muu järjestötoiminta
Osallistuminen OYYn piirissä toimivan harrastejärjestön toimintaan.

1-3p Jokerikohta

3p – Fuksilakin käyttö
Fuksilakin käyttö Lakkiluvan aikana. Kohtaan saa pisteen per käytetty tapahtuma, max. 3 pistettä.

2p – Juttu kiltalehteen
Omakätisesti kirjoitettu juttu tai piirretty kuva kiltasi lehteen, OTYn Teksuutimiin tai Wappulehti Ööpiseen.

2p –  Killan oma
Oman kiltasi määräämä fuksipistekohta.

  • Arkkitehtikilta: Kiltatalotalkoot
  • Ympäristörakentajakilta: Fuksijalis
  • Prosessikilta: Kiltistalkoot
  • Konekilta: Laskiaisen järjestely
  • Sähköinsinöörikilta: Kiltistalkoot
  • OTiT: Irkkaus
  • OPTIEM: Tutan palautepäivä
  • OLTO: Kiltahuonesiivous

 1p – Wappuinfo
Osallistuminen oman kiltasi järjestämään Wappuinfoon. Pakottavassa tapauksessa myös toisen killan info käy.

1p – Fuksi-info
Osallistuminen oman kiltasi järjestämään fuksi-infoon. Pakottavassa tapauksessa myös toisen killan info käy.

1p – Kiltissiivous
Kiltahuoneen siivoukseen osallistuminen kahdesti. Arkkareilla kiltatalon siivous.

1p – Hallituksen kokous
Läsnäolo alusta loppuun kiltasi hallituksen kokouksessa.

1-3p Jokerikohta

3p – Fuksisuunnistus
Osallistuminen syyskuussa OTYn rastimuotoiseen leikkimieliseen kilpailuun.

2p – Lakinlaskijaiset
Osallistuminen syyskuun lopulla OTYn järjestämiin Lakinlaskijaisiin.

2p – Picojoule
Osallistuminen OTYn järjestämiin pikkujoulubileisiin.

1p – PikkuWappu
Osallistuminen joulukuussa OTiT:n järjestämään PikkuWappuun.

1p – Laskiaisbileet
Osallistuminen Konekillan Laskiaisen Afterski-bileisiin.

1p – Kaamoksen Kaatajaiset
Osallistuminen SIK:n järjestämiin Kaamoksen Kaatajaisiin.

1p – ValeWappu
Osallistuminen keväällä OPTIEMin ja Ympäristörakentajakillan järjestämään ValeWappuun.

1-3p Jokerikohta

3p – Lumenveistokisat
Aktiivinen osallistuminen kiltasi lumiveistoksen toteuttamiseen.

2p – Fuksiurheilukisat
Osallistuminen syksyllä järjestettävään OTYn urheilukilpailuun.

2p – Laskiaismäki
Osallistuminen mäenlaskuun standard-sarjassa tai modified-luokan laskuvälineen rakentamiseen.

1p – Kyykkä
Osallistuminen johonkin OAMK ry:n kyykkäkisoihin tai MM-Kyykkään.

1p – Lenkki
Osallistuminen yleensä maanantaisin pidettävälle Teekkarien Lenkille tai sen korvaavaan lajikokeiluun tai tiistaisin pidettävälle Arkkirien lenkille. Teekkarien lenkki lähtee Teekkaritalolta ja Arkkarien Arkkaritalolta. Yleensä sauna lämpenee lenkin jälkeen.

1p – OTYmpialaiset
Osallistuminen OTYn järjestämään moniotteluun.

1p – Ympärihiihdot
Hiihtäminen Sähköinsinöörikillan Ympärihiihdoissa.

 

1-3p Jokerikohta

3p – Fuksicursio
Killan Fuksicursiolle osallistuminen, Arkkareilla Hailuodon reissu.

2p – Muu yritysvierailu
Yritysvierailu muun kuin fuksicursion yhteydessä.

2p – Kiltiskierros
Osallistuminen OTiT:n järjestämään kiltahuoneisiin tutustumistapahtumaan.

1p – OTYn jäsenilta
Osallistuminen OTYn järjestämään jäseniltaan.

1p – KV-toiminta
Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevaan tapahtumaan. Esimerkiksi KV-sitsit tai OTYn KV-infon jatkot.

1p – Slumber party
Fukseille tarkoitettuun rentoon illanviettoon osallistuminen.

1p – Kotiruokakurssi
Osallistuminen OTYn järjestämälle kotiruokakurssille.

1-3p Jokerikohta

3p Vaalikokous
Läsnäolo alusta loppuun oman kiltasi vaalikokouksessa. 

2p Teekkaritalotalkoot
Osallistuminen Teekkaritalon kunnostus-/siivoustalkoisiin.

2p Tempaus
Tempauksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa, kuten Renkaanvaihtotempaus.

1p PESTI-päivien järjestely
Osallistuminen PESTI-päivien tai Oulun Arkkitehtiopiskelijoiden yrityspäivän järjestämiseen.

1p Abipäivien järjestely
Oman kiltasi esitteleminen tai muuten järjestämiseen osallistuminen.

1p Pippalon järjestely
Pippaloiden järjestelyissä mukanaolo esimerkiksi lippuja myymällä tai tiskin takana.

1p Uraorientaatio
Osallistuminen workshoppiin, työpajaan tai koulutukseen, jonka tarkoitus on edistää työnhakua.

1-3p Jokerikohta

3p – Vuosijuhlat
Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön vuosijuhliin joko vieraana tai työvoimana.

2p – Fuksipiknik
Osallistuminen fukseille järjestettävälle piknikille.

2p – Killan pikkujoulut
Kiltasi omiin pikkujouluihin osallistuminen.

1p – Barbaariset Bakkanaalit
Osallistuminen Arkkareiden järjestämiin Barbaarisiin Bakkanaaleihin.

1p – Appro
Arvosanan suorittaminen Mallas- tai Makia-approssa tai osallistuminen MallasAppron jatkoille.

1p – Akateemiset Alkajaiset
Osallistuminen Ympäristörakentajakillan ja OPTIEMin järjestämään AA:iin syksyn alussa.

1p – Epäteekkaribileet
Osallistuminen bileisiin, joiden järjestäjänä toimii Oulun yliopiston muu ainejärjestö kuin tekniikan alan kilta.

 

1-3p Jokerikohta

Alla listatut jokeripisteet ovat ehdotuksia pisteiden ansaitsemiseen edellytettävistä tehtävistä. Jokeripisteet voidaan merkitä mihin tahansa sarakkeeseen. Jokerikohtia saa täydentää useammalla tapahtumalla yhteensä 3 pisteeseen asti. Jokeripisteitä ei voi merkata muihin kuin jokeriksi merkattuihin kohtiin. Selitys tulee aina olla näkyvissä jokeripisteistä!

Muissa mahdollisissa jokerikohdissa ota yhteyttä Fuksijaokseen.

Jokeripisteitä voi saada muun muassa seuraavista:

3p – Hemavan
Osallistuminen YKHS:n järjestämälle Hemavan-reissulle.

3p – Soopa
Osallistuminen Soopan syys- tai talvivaellukselle.

3p – Edustajistovaalit
Ehdolle asettuminen OYYn edustajistovaaleissa.

2p – Edustajiston kokous
Läsnäolo OYYn edustajiston kokouksessa alusta loppuun.

2p – Toinen
osallistuminen tempaukseen

2p – Verenluovutus

2p – Käynti Teekkari- tai Arkkitehtimuseossa

2p – YKHS
Osallistuminen johonkin YKHS:n laskettelureissulle.

2p – Hurmos
Osallistuminen OYY:n ja OSAKOn yhteisen lukuvuoden avajaistapahtuman iltaosioon.

1p – Kaupunkikierros
OTiT:n kiltahuonekierrosta seuraavalle Kaupunkikierrokselle osallistuminen

1p – Pilkkikisat
OTYn järjestämiin Pilkkikisoihin osallistuminen

1p – OTY somessa
Seuraa vähintään kolmea OTY:n sosiaalisen median tiliä.

1p – Ratikka
Osallistuminen Ratikan tikka- tai peli-iltaan

1p – OYYn
edustajistovaalit
Äänestä OYYn edustajistovaaleissa.

1p – TeeKu & Teekkaritorvet
Osallistuminen jommankumman järjestön toimintaan.

1p – Järjestömessut
Osallistuminen Hurmoksen eli OYY:n ja OSAKOn yhteisen lukuvuoden avajaistapahtuman päiväosioon.

Sitseillä ja vuosijuhlilla työvoimana toimisesta saa fuksipisteitä työvuorojen pituuden mukaan jokeripistekohtiin. Yötuntien eli klo 00-06 aikana työvuoroista tienaa fuksipisteet tuplana. Vaikka vaaditut työtunnit olisi tulleet jo täyteen, niin vuoro tulee tehdä loppuun ja tapahtumassa työvoimasta vastuussa olevalle on hyvä ilmoittaa vuoron lopettaessaan.

Pisteet työvuoroista:
1-4h työvuoro = 1p
4-7h työvuoro = 2p
Yli 7h työvuoro = 3p

Yötunneilla eli klo 00-06:
2h vuoro = 1p
3h vuoro = 2p
4h vuoro = 3p