Fuksipassi

Mikä se on?

Aloittaessanne opinnot Oulun yliopistossa tekniikan tai arkkitehtuurin alalla, olette kaikki Teekkarifukseja opiskelujenne ensimmäisen vuoden ajan. Wappuna fukseista syntyy Teekkareita, mikäli fuksiaikananne olette osoittaneet olevanne Teekkari-arvonimen arvoisia. Tämä tapahtuu keräämällä tietynlaisia suorituksia passiinne. Kerätyiden pisteiden määrällä on myös suora vaikutus killan sisäiseen uimajärjestykseen Waattona. Kaikkien Teekkarikiltojen kesken kilpaillaan myös siitä, kuka kerää eniten fuksipisteitä eli kuka tulee Wappuna lunastamaan itsellensä maineikkaan Superfuksin tittelin.

Mistä saa pisteitä?

3p – PK1 / PlasSom
Matematiikan peruskurssi I:n tai Kuvataide kurssin suorittaminen syyslukukauden aikana.

2p – 20 opintopistettä
Fuksivuoden aikana suoritettu 20 opintopistettä teknillisessä tiedekunnassa tai tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

2p – Fuksilauluilta
Osallistuminen OTYn järjestämään erityisesti fukseille suunnattuun lauluiltaan.

1p – Teekkarikulttuurikoulutus
Osallistuminen OTYn järjestämään koulutukseen Teekkarikulttuurista Teekkariperinnepäivänä.

1p – Teekkarihaalarit
Oman kiltahaalarin lunastaminen ja käyttö.

1p – Pienryhmäohjaus
Osallistuu aktiivisesti pienryhmäohjauskertoihin (oman killan fuksijaoslaiset määrittelevät tarkemmin).

1p – Oikein koottu passi
Fuksipassi on oikein koottu ja oman killan kohta täytetty, sekä passin kannessa lukee oma nimi, kilta ja sähköpostiosoite.

1-3p Jokerikohta

3p – Sitsit
Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön sitseille sitsaajana.

2p – Jäynä
Jäynän suorittaminen esimerkiksi osallistumalla paikallisiin jäynäkisoihin.

1-2p Laulumarathon
1p Osallistuminen tapahtumaan,
1p osallistuminen sanoituskilpailuun.

1p – Speksi
Speksin seuraaminen tai osallistuminen sen toimintaan.

1p – Laulunäyte
Ulkomuistista yksin tai kaveri(e)n kanssa laulettu Teekkarihymni, oman killan kiltalaulu ja Laulukalusta tai Kalunjatkeesta laulettu kolmas vapaavalintainen kappale. Laulunäyte esitetään samanaikaisesti henkilöille, joilla toisella on vähintään kolmeen fuksipisteen anto-oikeus ja toisella vähintään kahden pisteen anto-oikeus.

1p – Fuksilakki
Fuksilakituksen yhteydessä vastaanotettu oma fuksilakki.

1p – Oton päivä
Osallistuminen Oton päivän tapahtumaan.

1-3p Jokerikohta

3p – Teekkarilakkitilaus
Lakkitilauksen jättäminen OTYn toimistoon.

2p – Kilta-aktiivi
Toimiminen esimerkiksi kiltasi tai OTYn hallituksessa tai toimihenkilönä.

2p – OTYn kokous
Läsnäolo alusta loppuun OTYn hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa.

1p – Teekkaritarra
Teekkaritarran eli OTYn jäsentarran käyttäminen.

1p – TEKin jäsen
Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi. Jäsenyys on opiskelijoille ilmaista.

1p – Kähmintätilaisuus
Osallistuminen killan tai OTYn kähmintätilaisuuteen.

1p – Muu järjestötoiminta
Osallistuminen OYYn piirissä toimivan harrastejärjestön toimintaan.

1-3p Jokerikohta

3p – Fuksilakin käyttö
Fuksilakin käyttö Lakkiluvan aikana. Kohtaan saa pisteen per käytetty tapahtuma, max. 3 pistettä.

2p – Juttu kiltalehteen
Omakätisesti kirjoitettu juttu tai piirretty kuva kiltasi lehteen, OTYn Teksuutimiin tai Wappulehti Ööpiseen.

2p –  Killan oma
Oman kiltasi määräämä fuksipistekohta.

  • Arkkitehtikilta: Kiltatalotalkoot
  • Ympäristörakentajakilta: Fuksijalis
  • Prosessikilta: Kiltistalkoot
  • Konekilta: Laskiaisen järjestely
  • Sähköinsinöörikilta: Kiltistalkoot
  • OTiT: Irkkaus
  • OPTIEM: Tutan palautepäivä
  • OLTO: Kiltahuonesiivous

 1p – Wappuinfo
Osallistuminen oman kiltasi järjestämään Wappuinfoon. Pakottavassa tapauksessa myös toisen killan info käy.

1p – Fuksi-info
Osallistuminen oman kiltasi järjestämään fuksi-infoon. Pakottavassa tapauksessa myös toisen killan info käy.

1p – Kiltissiivous
Kiltahuoneen siivoukseen osallistuminen kahdesti. Arkkareilla kiltatalon siivous kerran.

1p – Hallituksen kokous
Läsnäolo alusta loppuun kiltasi hallituksen kokouksessa.

1-3p Jokerikohta

3p – Fuksisuunnistus
Osallistuminen syyskuussa OTYn rastimuotoiseen leikkimieliseen kilpailuun.

2p – Lakinlaskijaiset
Osallistuminen syyskuun lopulla OTYn järjestämiin Lakinlaskijaisiin.

2p – Picojoule
Osallistuminen OTYn järjestämiin pikkujoulubileisiin.

1p – PikkuWappu
Osallistuminen OTiT:n järjestämään PikkuWappuun.

1p – Laskiaisbileet
Osallistuminen Konekillan Laskiaisen Afterski-bileisiin.

1p – Kaamoksen Kaatajaiset
Osallistuminen SIK:n järjestämiin Kaamoksen Kaatajaisiin.

1p – ValeWappu
Osallistuminen keväällä OPTIEMin ja Ympäristörakentajakillan järjestämään ValeWappuun.

1-3p Jokerikohta

3p – Lumenveistokisat
Aktiivinen osallistuminen kiltasi lumiveistoksen toteuttamiseen.

2p – Fuksiurheilukisat
Osallistuminen syksyllä järjestettävään OTYn urheilukilpailuun.

2p – Laskiaismäki
Osallistuminen mäenlaskuun standard-sarjassa tai modified-luokan laskuvälineen rakentamiseen.

1p – Kyykkä
Osallistuminen johonkin OAMK ry:n kyykkäkisoihin tai MM-Kyykkään. Vähintään yksi kyykkäpeli on myös itse pelattava.

1p – Lenkki
Osallistuminen yleensä maanantaisin pidettävälle Teekkarien Lenkille tai sen korvaavaan lajikokeiluun tai Arkkirien lenkille. Teekkarien lenkki lähtee Teekkaritalolta ja Arkkarien Arkkaritalolta. Yleensä sauna lämpenee lenkin jälkeen.

1p – OTYmpialaiset
Osallistuminen OTYn järjestämään moniotteluun.

1p – Ympärihiihdot
Hiihtäminen Sähköinsinöörikillan Ympärihiihdoissa.

1-3p Jokerikohta

3p – Excursio
Osallistuminen Excursiolle, esim. killan Fuksicursiolle osallistuminen, Arkkareilla Hailuodon reissu.

2p – Muu yritysvierailu
Yritysvierailu muun kuin fuksicursion yhteydessä.

2p – Kiltiskierros
Osallistuminen OTiT:n järjestämään kiltahuoneisiin tutustumistapahtumaan.

1p – OTYn jäsenilta
Osallistuminen OTYn järjestämään jäseniltaan.

1p – KV-toiminta
Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevaan tapahtumaan. Esimerkiksi KV-sitsit tai OTYn KV-infon jatkot.

1p – Slumber party
Fukseille tarkoitettuun rentoon illanviettoon osallistuminen.

1p – Kotiruokakurssi
Osallistuminen OTYn järjestämälle kotiruokakurssille.

1-3p Jokerikohta

3p Vaalikokous
Läsnäolo alusta loppuun oman kiltasi tai OTYn vaalikokouksessa. 

2p Teekkaritalotalkoot
Osallistuminen Teekkaritalon kunnostus-/siivoustalkoisiin.

2p Tempaus
Tempauksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa, kuten Renkaanvaihtotempaus.

1p PESTI-päivien järjestely
Osallistuminen PESTI-päivien tai Oulun Arkkitehtiopiskelijoiden yrityspäivän järjestämiseen.

1p Korkeakoulupäivien järjestely
Oman kiltasi esitteleminen tai muuten järjestämiseen osallistuminen.

1p Pippalon järjestely
Pippaloiden järjestelyissä mukanaolo esimerkiksi lippuja myymällä tai tiskin takana.

1p Uraorientaatio
Osallistuminen workshoppiin, työpajaan tai koulutukseen, jonka tarkoitus on edistää työnhakua.

1-3p Jokerikohta

3p – Vuosijuhlat
Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön vuosijuhliin joko vieraana tai työvoimana.

2p – Fuksipiknik
Osallistuminen OTYn fukseille järjestettävälle piknikille.

2p – Killan pikkujoulut
Kiltasi omiin pikkujouluihin osallistuminen.

1p – Barbaariset Bakkanaalit
Osallistuminen Arkkareiden järjestämiin Barbaarisiin Bakkanaaleihin.

1p – Appro
Osallistuminen Approille, esim. arvosanan suorittaminen Mallas- tai Makia-approssa tai osallistuminen MallasAppron jatkoille.

1p – Akateemiset Alkajaiset
Osallistuminen Ympäristörakentajakillan ja OPTIEMin järjestämään AA:iin syksyn alussa.

1p – Epäteekkaribileet
Osallistuminen bileisiin, joiden järjestäjänä toimii Oulun yliopiston muu ainejärjestö kuin tekniikan alan kilta.

1-3p Jokerikohta

Alla listatut jokeripisteet ovat ehdotuksia pisteiden ansaitsemiseen edellytettävistä tehtävistä. Jokeripisteet voidaan merkitä mihin tahansa sarakkeeseen. Jokerikohtia saa täydentää useammalla tapahtumalla yhteensä 3 pisteeseen asti. Jokeripisteitä ei voi merkata muihin kuin jokeriksi merkattuihin kohtiin. Selitys tulee aina olla näkyvissä jokeripisteistä!

Muissa mahdollisissa jokerikohdissa ota yhteyttä Fuksijaokseen.

Jokeripisteitä voi saada muun muassa seuraavista:

3p – Hemavan
Osallistuminen YKHS:n järjestämälle Hemavan-reissulle.

3p – Soopa
Osallistuminen Soopan syys- tai talvivaellukselle.

3p – Edustajistovaalit
Ehdolle asettuminen OYYn edustajistovaaleissa.

2p – Edustajiston kokous
Läsnäolo OYYn edustajiston kokouksessa alusta loppuun.

2p – Toinen
osallistuminen tempaukseen

2p – Verenluovutus

2p – Käynti Teekkari- tai Arkkitehtimuseossa

2p – YKHS
Osallistuminen johonkin YKHS:n laskettelureissulle.

1p – Hurmos päivä
Osallistuminen OYY:n ja OSAKOn yhteisen lukuvuoden avajaistapahtuman päiväosioon.

1p – Hurmos ilta
Osallistuminen OYY:n ja OSAKOn yhteisen lukuvuoden avajaistapahtuman iltaosioon.

1p – Kaupunkikierros
OTiT:n kiltahuonekierrosta seuraavalle Kaupunkikierrokselle osallistuminen

1p – Pilkkikisat
OTYn järjestämiin Pilkkikisoihin osallistuminen

1p – OTY somessa
Seuraa vähintään kolmea OTY:n sosiaalisen median tiliä. Esim. Telegram-tiedotuskanava, Instagram, Youtube…

1p – Ratikka
Osallistuminen Ratikan tikka- tai peli-iltaan

1p – OYYn
edustajistovaalit
Äänestä OYYn edustajistovaaleissa.

1p – TeeKu & Teekkaritorvet
Osallistuminen jommankumman järjestön toimintaan.

1p – Järjestömessut
Osallistuminen Hurmoksen eli OYY:n ja OSAKOn yhteisen lukuvuoden avajaistapahtuman päiväosioon.

1p – Ompeluilta
Osallistuminen killan tai OTYn järjestämään ompeluiltaan, ja ompelee siellä merkin

1p – Urheiluvuoro
Osallistuminen Teekkarikillan urheiluvuorolle.

Sitseillä ja vuosijuhlilla työvoimana toimisesta saa fuksipisteitä työvuorojen pituuden mukaan jokeripistekohtiin. Yötuntien eli klo 00-06 aikana työvuoroista tienaa fuksipisteet tuplana. Vaikka vaaditut työtunnit olisi tulleet jo täyteen, niin vuoro tulee tehdä loppuun ja tapahtumassa työvoimasta vastuussa olevalle on hyvä ilmoittaa vuoron lopettaessaan.

Pisteet työvuoroista:
1-4h työvuoro = 1p

4-7h työvuoro = 2p
Yli 7h työvuoro = 3p

Yötunneilla eli klo 00-06:
2h vuoro = 1p
3h vuoro = 2p
4h vuoro = 3p

Max 3p per kohta.
Kannattaa myös nukkua välillä.

Mikäli killalla on fuksina toimiva killan isäntä/emäntä, saa hän omista bileistään työvoimapisteitä vain jos muitakin ulkopuolisia fukseja on avoimesti kutsuttu työvoimaksi ja heitä saapuu paikalle.