Fuksipassi

Mikä se on?

Saavuttuanne yliopistolle ensimmäistä kertaa, olette kaikki fukseja opiskelujenne ensimmäisen vuoden ajan. Wappuna fukseista syntyy Teekkareita, mikäli fuksiaikananne olette osoittaneet olevanne Teekkari-arvonimen arvoisia. Tämä tapahtuu keräämällä tietynlaisia suorituksia passiinne. Kerätyiden pisteiden määrällä on myös suora vaikutus killan sisäiseen uimajärjestykseen Waattona. Kaikkien Teekkarikiltojen kesken kilpaillaan myös siitä, kuka kerää eniten fuksipisteitä eli kuka tulee Wappuna lunastamaan itsellensä maineikkaan Superfuksin tittelin.

Mistä saa pisteitä?

 1. Ansiot

(3p) PK1 / PlasSom: Matematiikan peruskurssi I:n suorittaminen välikokeilla tai loppukokeella syyslukukauden aikana. Arkkareilla vastaava on Plastinen sommittelu. Hyväksilukutilanteessa käy mikä tahansa matematiikan kurssi.

(2p) 20 opintopistettä: Suoritettu 20 opintopistettä teknillisessä tiedekunnassa, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa, arkkitehtuurin tiedekunnassa tai kaivannaisalan tiedekunnassa.

(2p) Fuksilauluilta: Osallistuminen OTY:n järjestämään erityisesti fukseille suunnattuun lauluiltaan.

(1p) Teekkarikulttuurikoulutus: Osallistuminen OTY:n järjestämään Teekkarikulttuurikoulutukseen Teekkariperinnepäivänä.

(1p) Teekkarihaalarit: Oman kiltahaalarin lunastaminen ja käyttö.

(1p) Pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähintään kahdeksaan pienryhmäohjauskertaan.

(1p) Oikein koottu passi: Fuksipassi on oikein koottu (sisältää killan oman kohdan täyttämisen).

(Max 3p) Jokerikohta

 1. Teekkarikulttuuri

(3p) Sitsit: Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön sitsitilaisuuteen sitsaajana, ei henkilökuntana. Toista osallistumista ei saa jokeriin!

(2p) Jäynä: Jäynän tunnusmerkit täyttävän toiminnan suorittaminen esimerkiksi osallistumalla paikallisiin jäynäkisoihin.

(1-2p) Laulumarathon: Osallistuminen laulutapahtumaan ja/tai osallistuminen biisien suunnitteluun ja niiden esittämiseen (1p per suoritus).

(1p) Speksi: Speksin seuraaminen tai osallistuminen PahkiSpeksin toimintaan.

(1p) Laulukoe: Ulkomuistista laulettu Teekkarihymni, oman killan kiltalaulu ja Laulukalusta laulettu kolmas vapaavalintainen kappale. Tällöin läsnä on oltava ainakin kaksi Teekkaria, joista toisella täytyy olla oikeus myöntää 3 pistettä. Laulukokeen voi suorittaa myös kaveri(e)n kanssa.

(1p) Fuksilakki: Fuksilakituksen yhteydessä vastaanotettu lakki.

(1p) Oton päivä: Osallistuminen Oton päivän rastikilpailuun.

(Max 3p) Jokerikohta

 1. Yhdistystoiminta

(3p) Teekkarilakkitilaus: Lakkitilauksen jättäminen OTY:n toimistoon.

(2p) Kilta-aktiivi: Mukaan lähtö oman killan tai Oulun Teekkariyhdistyksen hallitukseen/toimihenkilöksi.

(2p) OTY:n kokous: Läsnäolo alusta loppuun OTY:n hallituksen kokouksessa tai vaalikokouksessa (kokousajankohdat löytyvät etusivulta).

(1p) Teekkaritarra: Teekkaritarran (OTY:n jäsentarra) käyttäminen (esim. lipunostossa).

(1p) TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi.

(1p) Kähmintätilaisuus: Osallistuminen killan tai OTY:n kähmintätilaisuuteen.

(1p) Muu järjestötoiminta: Osallistuminen jonkun linkissä listatun harrastejärjestöjen toimintaan.

(Max 3p) Jokerikohta

 1. Kiltatoiminta

(3p) Fuksilakin käyttö: Fuksilakin tarkoituksena on harjoitella tulevaa varten eli oppia kantamaan sitä samanlaisella arvostuksella kuin Teekkarilakkia. Fuksilakkia saa pitää tapahtumissa, joihin on myönnetty Lakkilupa. Kohtaan saa pisteen per käytetty tapahtuma, max 3pistettä. Pisteen saa, kun fuksilakkia pitää koko tapahtumassa vietetyn ajan. Pisteenantajiksi kelpaavat kaikki pisteenanto-oikeutetut.

(2p) Vaalikokous: Läsnäolo alusta loppuun oman killan vaalikokouksessa.

(2p) Killan oma: Oman killan määräämä fuksipistekohta (tulee täyttää passiin)

 • Arkkitehtikilta: Kiltatalotalkoot
 • Koneinsinöörikilta: Laskiaisen järjestely
 • Optiem: Tutan palautepäivä (osallistuminen ja palautteen antaminen)
 • Oulun Tietoteekkarit: Irkkaus (irkkaa aktiivisesti OTiT:in kanavilla)
 • Prosessikilta: Kiltistalkoot
 • Sähköinsinöörikilta: Kiltistalkoot
 • Ympäristörakentajakilta: Fuksijalis

(1p) Wappuinfo: Osallistuminen oman killan järjestämään Wappuinfoon. Pakottavassa tapauksessa myös toisen killan info käy.

(1p) Fuksi-info: Osallistuminen oman killan järjestämään, fukseille tarkoitettuun tiedonjakotilaisuuteen. Pakottavassa tapauksessa myös toisen killan info käy.

(1p) Kiltissiivous: Kiltahuoneen siivoukseen osallistuminen kahdesti. Arkkareilla kiltatalon siivous

(1p) Hallituksen kokous: Läsnäolo alusta loppuun killan hallituksen kokouksessa.

(Max 3p) Jokerikohta

 1. Pippalot

(3p) Fuksisuunnistus: Osallistuminen syyskuussa järjestettävään rastimuotoiseen hauskanpitoon.

(2p) Lakinlaskijaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämiin Lakinlaskijaispippaloihin.

(2p) Picojoule: Osallistuminen OTY:n järjestämiin pikkujoulubileisiin.

(1p) PikkuWappu: Osallistuminen PikkuWappuun (OTiT:n järjestämä).

(1p) Laskiaisbileet: Osallistuminen laskiaismäen jälkeisiin bileisiin (Koneen järjestämä).

(1p) Kaamoksen Kaatajaiset: Osallistuminen Kaamoksen Kaatajaisiin (SiK:n järjestämä).

(1p) ValeWappu: Osallistuminen ValeWappuun (Optiemin & Ympin järjestämä).

(Max 3p) Jokerikohta

 1. Urheilu

(3p) Lumenveistokisat: Aktiivinen osallistuminen killan lumiveistoksen toteuttamiseen.

(2p) Fuksiurheilukisat: Osallistuminen syksyllä järjestettävään urheilukilpailuun.

(2p) Laskiaismäki: Osallistuminen laskiaismäkijoukkueeseen standard-sarjassa tai modified-luokan laskuvälineen tekemiseen.

(1p) Kyykkä: Osallistuminen kyykkäkisoihin (esim. Fuksikyykkä, WCOK, killan mestaruuskyykkä, Wappukyykkä), osallistuminen jonakin sunnuntaina OAMK:n sunnuntaikyykkään tai esimerkiksi kyykkä-introon.

(1p) Lenkki: Osallistuminen Teekkarien iltalenkkiin (Teekkaritalolta maanantaisin). Vaihtoehtoisesti osallistuminen Arkkareiden lenkkiin (Arkkaritalolta tiistaisin).

(1p) OTYmpialaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämään moniotteluun.

(1p) Ympärihiihdot: Osallistuminen hiihtojoukkueeseen.

(Max 3p) Jokerikohta

 1. Verkostoituminen

(3p) Fuksicursio: Killan Fuksicursiolle osallistuminen, Arkkareilla Hailuodon reissu.

(2p) Muu yritysvierailu: Yritysvierailu muun kuin fuksicursion yhteydessä (esim. killan järjestämä vierailu tai muulla excursiolla).

(2p) Kiltiskierros: Osallistuminen tutustumiskierrokselle kiltahuoneisiin

(1p) OTY:n jäsenilta: Osallistuminen OTY:n järjestämään jäseniltaan
(hox jäsenilta pois myös jokereista)

(1p) KV-toiminta: Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevan järjestön toimintaan tai kokoukseen (esim. Erasmus, AIESEC, Cafe Lingua, Estiem).

(1p) Slumber party: Fukseille tarkoitettuun rentoon illanviettoon osallistuminen.

(1p) Kotiruokakurssi: Osallistuminen TTK:n ja OTY:n järjestämälle kotiruokakurssille.

(Max 3p) Jokerikohta

 1. Yhteinen hyvä

(3p) Teekkaritalotalkoot: Osallistuminen Teekkaritalon kunnostus-/siivoustalkoisiin.

(2p) PESTI-päivien järjestely: Mukana järjestämässä PESTI-päiviä tai Oulun Arkkitehtiopiskelijoiden yrityspäivää.

(2p) Tempaus: Tempauksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa (esim. Renkaanvaihtotempaus).

(1p) Juttu kiltalehteen: Omakätisesti kirjoitettu juttu tai piirretty kuva oman killan kiltalehteen, OTY:n Teksuutimiin tai Wappulehti Ööpiseen.

(1p) Abipäivien järjestely: Oman killan esitteleminen tai muuten järjestämiseen osallistuminen.

(1p) Pippalon järjestely: Pippaloiden järjestelyissä mukanaolo (esim. lipunmyynti, tiskivuoro).

(1p) Uraorientaatio: Osallistuminen workshoppiin, työpajaan tai koulutukseen, jonka tarkoitus on edistää työnhakua (esim. LinkedIn-koulutus, CV:n tai portfolion tarkastuttaminen tai työhaastattelu-koulutus, Oulu ES:n tapahtumat).

(Max 3p) Jokerikohta

 1. Hippalot

(3p) Vuosijuhlat: Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön vuosijuhliin joko vieraana tai työvoimana. Osallistumisesta voi saada vain kerran ja vain tähän kohtaan pisteet eli toista osallistumista ei saa jokeriksi tai osallistumista ei saa jokeriksi, jos tähän on jo työvoimana toimimisen ottanut.

(2p) Fuksipiknik: Osallistuminen fukseille järjestettävälle piknikille.

(2p) Killan pikkujoulut: Killan omiin pikkujouluihin osallistuminen.

(1p) Barbaariset Bakkanaalit: Osallistuminen Barbaarisiin Bakkanaaleihin (Arkkareiden järjestämä).

(1p) MallasAppro/Makia-Appro: Arvosanan suorittaminen tai osallistuminen MallasAppro bileisiin (MallasAppro Prosen järjestämä, Makia-Appro Arkkitehtikillan).

(1p) Akateemiset Alkajaiset: Osallistuminen AA:han (Ympin & Optiemin järjestämät syksyn ensimmäiset Teekkaribileet).

(1p) Epäteekkaribileet: Osallistuminen bileisiin, joiden järjestäjänä toimii Oulun Yliopiston muu ainejärjestö kuin Teekkarikilta (esim. Poikkitieteelliset haalaribileet).

(Max 3p) Jokerikohta

Jokeripisteet

Alla listatut jokeripisteet ovat ehdotuksia pisteiden ansaitsemiseen edellytettävistä tehtävistä. Jokeripisteet voidaan merkitä mihin tahansa sarakkeeseen. Jokerikohtia saa täydentää useammalla tapahtumalla yhteensä 3 pisteeseen asti. Jokeripisteitä ei voi merkata muihin kuin jokeriksi merkattuihin kohtiin. Selitys tulee aina olla näkyvissä jokeripisteistä!

Jokeripisteitä voi saada muun muassa seuraavista:

 • (3p) Osallistuminen YKHS:n järjestämälle Hemavanille tai Alppireissulle
 • (3p) Osallistuminen Soopa ry:n syys- tai talvivaellukselle
 • (2p) Läsnäolo alusta loppuun OYY:n edustajiston kokouksessa (2p) Toinen osallistuminen tempaukseen
 • (2p) Verenluovutus
 • (2p) Käynti Teekkarimuseossa/Arkkitehtimuseossa
 • (2p) Osallistuminen Ystävällisen KaunoHiihtoSeuran (YKHS) järjestämälle hiihto-/ laskettelureissulle
 • (1p) Kaupunkikierros
 • (1p) Osallistuminen OTY:n pilkkikisoihin
 • (1p) Osallistuminen johonkin muuhun kuin yllämainittuihin urheilutapahtumiin, kuten Ratikan tapahtumiin
 • (1p) Äänestäminen OYY:n edustajiston vaaleissa
 • (1p) Teekun toimintaan osallistuminen
 • (1p) Teekkaritorvien toimintaan osallistuminen
 • (1p) Hyvinvointiviikot: Osallistuminen Oulun yliopistolla järjestettäville hyvinvointiviikoille. (Ständeillä kiertäminen)
 • (1p) OTY:n seuraaminen somessa: Seuraa vähintään kolmea seuraavista OTY:n someista: Snapchat, Facebook, Instagram, Telegram(tiedotuskanava), Youtube
 • Muissa mahdollisissa jokerikohdissa ota yhteyttä fuksijaokseen tai Fuksiohjaajaan
 • Lipunmyynti
  • 1p per myyntikerta (koskee kaikkea lipunmyyntiä paikasta huolimatta)
 • Sitsit- ja vuosijuhlatyövoima
  • Esimerkki Fanni Fuksi lähti vuosijuhlien jatkoille työvoimaksi. Hänen vuoronsa alkoi 20.00 ja sovittiin päättyväksi, sitten kun jatkot päättyvät. Jatkot päättyivät noin klo 4.00, joten Fanni sai pisteitä jatkoista 1 pisteet 20.00 – 00.00 välisestä ajasta ja 3 pistettä 00.00 – 4.00 välisestä ajasta.
  • Työvuoro ≤ 4h => 1p
  • 4h < Työvuoro ≥ 7h =>2p
  • 7h < Työvuoro => 3p
  • Yötuntien (klo 00.00 – 06.00) aikana pisteet tienaa tuplana eli 2h vuoro/1 piste, 3h vuoro/2 pistettä ja 4h/3 pistettä.

Kaikki työvuorot ovat keskenään samanarvoisia (esim. pääjuhla, jatkot), ainoastaan työvuoron pituus määrittää pistemäärän.

Kuka niitä pisteitä jakaa?

Pisteidenanto-oikeudet:

 • Maksimissaan 3 pisteen anto-oikeus
  • OTY:n hallitus, Fuksijaos, kaikkien Teekkarikiltojen PJ:t, Teekun PJ, OAMK ry:n PJ ja TeekkariLupin hallitus
  • Vuosijuhlilta voi antaa myös 4, 5 tai 6 pistettä, koska pisteet koostuvat maksimissaan 3p:een tehtävistä
 • Maksimissaan 2 pisteen anto-oikeus
  • Pienryhmäohjaajat, Teekkarikiltojen hallitukset ja TeeKun sekä OAMK ry:n hallitusten Teekkarijäsenet

HUOM! Hallituksiin kuuluvilla fukseilla ei ole pisteenanto-oikeutta

Kuinka paljon pisteitä täytyy kerätä ja miksi?

Fuksipassiin sarakkeisiin 1-8 (9. sarake on vapaaehtoinen) on kerättävä vähintään 4p per sarake, jotta voit osoittaa riittävän tuntemuksesi Teekkariperinteistä. Kun olet kerännyt tarpeeksi pisteitä, pääset uimaan Wappuna eli hukuttamaan fukseutesi, jonka jälkeen olet oikeutettu saamaan Teekkarilakkisi Wappuaamuna. Arvonimen Teekkari saat lopullisesti vasta, kun painat Wappuaamuna päähäsi Teekkarilakin.

Pisteiden antaminen

Fuksipisteet jaetaan joko itse tapahtumapaikalla tai jälkikäteen niin, että suorituksesta on Teekkaritodistaja tai raskauttavaa todisteaineistoa (esim. kuva tai video). Niin sanottuja ”hyvä tyyppi pisteitä” ei myönnetä. Pisteenantaja kuittaa annetut pisteet aina omalla nimellään tai puumerkillään.

Epäselvyyksissä ota yhteyttä fuksijaokseen tai fuksiohjaajaan (fuksiohjaaja@oty.fi).