Fuksitoiminta

Mitä he ovat?

Fuksit ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joista koulutetaan Wappuun mennessä aktiivisia ja perinteet tuntevia Teekkareita. Koulutusvälineinä toimivat muun muassa pienryhmäohjaus, Fuksiopus, fuksipassi ja lukemattomat vuoden varrella järjestettävät Teekkaritapahtumat.

Mikä on fuksiuitto?

Fuksiuitto on Waattona (wappuaattona) iltapäivällä, Wappukulkueen jälkeen tapahtuva tilaisuus, jossa fuksit pääsevät uimaan Åhlströmin puistossa Oulun vesistössä. Edellisvuoden OTYn fuksiohjaaja näyttää esimerkkiä uimalla ensimmäisenä. Fuksikaste (ja tarvittavat fuksipisteet) oikeuttavat fuksin noutamaan Teekkarilakkinsa wappupäivän aamuna kello 04.30 Rauhalassa alkavassa lakituksesta.

Mikä ihmeen Teekkarilakki?

Suomalaisen Teekkarin näkyvin tunnusmerkki on hänen Teekkarilakkinsa, jota hän ylpeänä kantaa aina, kun se on mahdollista. Fuksi saa lakkinsa joko wappuaamun lakituksessa (jos on kasteensa saanut ja riittävästi fuksipisteitä kerännyt) tai sitten äitienpäivän surulakituksessa (jos on estynyt wappuyönä tai ei ole edellä mainittuja ehtoja muuten täyttänyt). Ohjeet Lakin tilaamiseen ja OTY:n jäseneksi liittymiseen täältä.

Fuksilakki

Jotta osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin saadessasi käyttää Lakkia oikein ja tuntisit Lakkiin liittyvät perinteet, sinun on fuksina ollessasi hyvä harjoitella Lakin käyttämistä fuksilakilla. Vaikka fuksilakkia ei suoranaisesti kosketakaan samat lait ja asetukset kuin Teekkarilakkia, käytä fuksilakkia samalla arvokkuudella kuin se olisi Teekkarilakki.

Oululaisella fuksilakilla on jo pitkät perinteet: vuonna 1977 lakinvalmistaja Wahlmanin työntekijöiden Wapun alle osunut lakko esti silloisia fukseja saamasta Teekkarilakkejaan Wappuaamuna, joten väliaikaisratkaisuna tuoreet Teekkarit kantoivat Teekkarilakin sijasta Miranol-lippiksiä, joihin oli kiinnitetty villalankatupsu. Sen jälkeen seinäpinnoitevalmistajan mainoslippikset tai muut vastaavankaltaiset lätsät ovat toimineet fuksilakkeina.

Nykyään fuksilakkien väri on muuttunut siniseksi, koska valkoisia maalarinlakkeja ei juurikaan enää tehdä. Fuksilakkiin on aikojen saatossa lisätty perinteitä, kuten fuksilakkien polttohautaus Teekkaritalolla Wappupäivän iltana.

Fuksipisteitä?

Fuksipisteet ovat fuksin (radio)aktiivisuuden mitta. Saapuessaan jaloon akateemiseen opinahjomme, fuksille annetaan käteen fuksipassi, johon fuksi kerää eri arvoisia suoritusmerkintöjä. Suoritusmerkintöjä saa mitä moninaisimmista asioista kuten luottamustehtävien hoitamisesta, läsnäoloista eri tilaisuuksissa, excursioista ja muista ’opintomatkoista’, laulamisesta ja muustakin yleisestä teekkarihengen osoittamisesta.