Oulun Teekkariyhdistyksen vuosijuhlilla myöntämät ansiomerkit sekä kunniajäsenen arvonimi

OTY tiedottaa:

Oulun Teekkariyhdistys on myöntänyt 7.10.2023 Teekkaritalo 30 -vuosijuhlilla 21 hopeista ansiomerkkiä:

Hakala Heini-Maaria
Hakola Jenny
Hannila Kati
Hannu Jari
Harju Matti
Heikkinen Eetu-Pekka
Hellberg Zacharias
Hiltunen Jukka
Himanka Tapani
Karjalainen Anni
Kultalahti Vilma
Lehtonen Petri M.
Lind Vesa
Mukka Ville
Oikarinen Erno
Ojakoski Juha-Matti
Ranta Uula
Salo Elina
Savolainen Ville
Tikkanen Essi
Valkama Joonas

Oulun Teekkariyhdistys on myöntänyt 7.10.2023 Teekkaritalo 30 -vuosijuhlilla 9 kultaista ansiomerkkiä:

Keski-Korsu Pasi
Luhtaanmäki Saara
Ojala Antti
Pohjanen Mika
Särkelä Matti
Seppänen Pekka
Seppänen Visa
Toivonen Outi
Välkky Timo

Oulun Teekkariyhdistys on myöntänyt 7.10.2023 Teekkaritalo 30 -vuosijuhlilla 1 kunniateekkarin eli yhdistyksen kunniajäsenen arvonimen:

Antti ”Aucu” Rissanen

Oulun Teekkariyhdistys onnittelee kaikkia ansiomerkin saajia sekä kunniateekkaria!

Ystävällisin terveisin,
Julius Kittilä
Puheenjohtaja
Oulun Teekkariyhdistys ry

OTYn ylimääräinen kokous

Oulun Teekkariyhdistys ry:n ylimääräinen kokous 2021
Zoomissa ke 10.2.2021
Kokousohjeet tulleet jäsenistölle sähköpostitse

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijat
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Yhdistyksen yrityssuhdevastaavan valinta toimintavuodelle 2021
7. Sääntömuutosten toinen käsittely
8. Sääntömuutosten ensimmäinen käsittely
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Vuoden 2021 hallitus

Vaalikokouksessa 16.11.2020 Oulun Teekkariyhdistyksen hallitukseksi toimikaudelle 2021 valittiin:

Puheenjohtaja: Meea TikkanenArkkitehtikilta
Sihteeri: Tiitu-Lotta PajuProsessikilta
Taloudenhoitaja: Mari KangasProsessikilta
Fuksiohjaaja: Ella PalosaariYmpäristörakentajakilta
Isäntä: Essi LampelaYmpäristörakentajakilta
Kulttuurisika: Julius KittiläProsessikilta
Yrityssuhdevastaava: Malla LaitiSähköinsinöörikilta
Tiedotusvastaava: Santeri SiiraKoneinsinöörikilta
Koulutuspoliittinen vastaava: Aleksanteri LammassaariProsessikilta
Emäntä: Nikita KonovetsProsessikilta

Oulun Teekkariyhdistyksen sääntömääräinen vaalikokous 16.11.2020

Hei,

Oulun Teekkariyhdistyksen sääntömääräinen vaalikokous järjestetään
16.11.2020 klo 14:15 Oulun yliopistolla salissa L1. Kokouksessa
käsitellään perinteisten asioiden lisäksi OLTOn kokardihakemuksia ja
sääntömuutoksia, joten saapukaa paikalle vaikuttamaan.

Kokouksessa käsiteltävien asioiden dokumentit löytyvät alla olevan
linkin takaa:
https://www.dropbox.com/sh/8sm3i9dzyrst7ma/AAAItsHY40VLbwZnK_LAc-OMa?dl=0

Oulun Teekkariyhdistys ry:n sääntömääräinen vaalikokous 2020

Paikka: Luentosali L1, Oulun yliopisto
Ajankohta: Maanantaina 16.11.2020 klo 14:15

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjantarkastajien sekä
ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijat
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry:n kokardihakemuksien
käsittely
6.1. Lääketieteen Teekkarien kokardihakemuksen käsittely
6.2. OLTO:n hallituskokardihakemuksen käsittely
7. Sääntömuutosten ensimmäinen käsittely
8. Jäsenmaksu toimintavuodelle 2021
9. Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2021
10. Talousarvio toimintavuodelle 2021
11. Sijoitusstrategia toimintavuodelle 2021
12. Hallituksen jäsenten lukumäärä, tehtävät ja toimenkuvat
toimintavuodelle 2021
13. Ylempien toimihenkilöiden tehtävät ja toimenkuvat toimintavuodelle
2021
14. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot toimintavuodelle
2021
15. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta toimintavuodelle 2021
16. Muiden hallituksen jäsenten valinta toimintavuodelle 2021
17. Ylempien toimihenkilöiden valinta toimintavuodelle 2021
18. Oltermannin nimittäminen toimintavuodelle 2021
19. Tilintarkastajien valinta toimintavuodelle 2021
20. Muut esille tulevat asiat
21. Kokouksen päättäminen

Terveisin

Marco Quiroz
Puheenjohtaja
Oulun Teekkariyhdistys ry
+358 40 7747 567
puheenjohtaja@oty.fi

OTYn pestikyselytuokio 9.11. klo 15-17

Näin se vaalikokous vain lähestyy ja pestiesittelyt pyörivät Instagramissa. Näistä on voinut herätä kysymyksiä, joten:
Oulun Teekkariyhdistys järjestää Zoomissa kyselytuokion maanantaina 9.11. klo 15-17, missä voi esittää kysymyksiä OTYn hallitus- ja toimihenkilöpesteistä.

Liittymislinkki kokoukseen:
https://oulu.zoom.us/j/61707288057