Oulun Teekkariyhdistyksen vuosijuhlilla myöntämät ansiomerkit sekä kunniajäsenen arvonimi

OTY tiedottaa:

Oulun Teekkariyhdistys on myöntänyt 7.10.2023 Teekkaritalo 30 -vuosijuhlilla 21 hopeista ansiomerkkiä:

Hakala Heini-Maaria
Hakola Jenny
Hannila Kati
Hannu Jari
Harju Matti
Heikkinen Eetu-Pekka
Hellberg Zacharias
Hiltunen Jukka
Himanka Tapani
Karjalainen Anni
Kultalahti Vilma
Lehtonen Petri M.
Lind Vesa
Mukka Ville
Oikarinen Erno
Ojakoski Juha-Matti
Ranta Uula
Salo Elina
Savolainen Ville
Tikkanen Essi
Valkama Joonas

Oulun Teekkariyhdistys on myöntänyt 7.10.2023 Teekkaritalo 30 -vuosijuhlilla 9 kultaista ansiomerkkiä:

Keski-Korsu Pasi
Luhtaanmäki Saara
Ojala Antti
Pohjanen Mika
Särkelä Matti
Seppänen Pekka
Seppänen Visa
Toivonen Outi
Välkky Timo

Oulun Teekkariyhdistys on myöntänyt 7.10.2023 Teekkaritalo 30 -vuosijuhlilla 1 kunniateekkarin eli yhdistyksen kunniajäsenen arvonimen:

Antti ”Aucu” Rissanen

Oulun Teekkariyhdistys onnittelee kaikkia ansiomerkin saajia sekä kunniateekkaria!

Ystävällisin terveisin,
Julius Kittilä
Puheenjohtaja
Oulun Teekkariyhdistys ry