Fuksisanasto

A

Akateemiset Alkajaiset
Lukuvuoden ensimmäiset hippalot.
 
Arkkitehtikilta
Oulun Arkkitehtikilta ry on arkkitehtiopiskelijoiden eli arkkareiden kilta. Myös he kuuluvat teknilliseen tiedekuntaan. Arkkitehtiosasto sijaitsee erillään muusta yliopistosta Torinrannassa, keskustassa. Arkkareilla on valkoiset haalarit. Arkkitehtikillalla on oma saunallinen kiltatalo Pikisaaressa.
 
Assistentti
Assareita tapaat laskuharjoituksissa. Hänelle on käynyt hullusti, hän on “joutunut” yliopiston henkilökunnaksi opiskelun lomassa. Osa jopa valmistuneita tai lähellä valmistumista.
 
Asunto
(Katso myös kämppä) Pidempiaikaiseen oleskeluun tarkoitettu paikka, joka ei kuitenkaan ole kiltahuone. Asunnon löytämistä helpottaa PSOAS.
 
Aularavintola
Tämä opiskelijan keidas tarjoaa ruoan ja kahvin lisäksi mukavan luentojen välisen (tai jopa aikaisen) ajanviettopaikan. Sijaitsee suurimpien luentosalien (L1-L4) välittömässä läheisyydessä.

B

Bumerangi
Takaisin opiskelijalle palautettu harjoitustyö tai työseloste, ei opiskelijan vaan assarin typeryydestä johtuvaa. Tulee varmasti tutuksi.

E

Etkot
Tapahtuma, jossa valmistaudutaan henkisesti baariin siirtymiseen.
 
Excursio
Opinto- tai tutustumismatka, joka voi olla pitempi tai lyhyempi ja josta voi jäädä muistikuvia enemmän tai vähemmän. Jokainen kilta järjestää fukseilleen fuksicursion, johon osallistuminen on fuksille kunnia-asia.

F

Fuksi
(=fuxi=phuksi) Kaikki ensimmäisen vuosikurssin yliopisto-opiskelijat alasta riippumatta. Katso peiliin.
 
Fuksilakki
Teekkarilakin esiaste. Auttaa siirtymävaiheessa ylioppilaslakista Teekkarilakkiin. Kohtele fuksilakkia kuin Teekkarilakkia, jotta opit Teekkarilakin käyttöön liittyvät perinteet. Oman Teekkarilakkisi saat aikaisintaan Wappuna.
 
Fuksipassi
Fuksipassiin kerätään pisteitä erinäisistä tapahtumista. Tarpeeksi pisteitä kerännyt fuksi kuolee Wappuna ja uudestisyntyy Teekkarina. Vaadittavat pistemäärät löytyvät passista.
 
Fuksipiste
Fuksipisteet ovat todisteena osasuorituksista, joita nuori tekniikan ylioppilas hankkii saadakseen Teekkarilakin ja oikeuden käyttää itsestään nimitystä Teekkari. Tarkoituksena aktivoida fuksit mukaan Teekkaritoimintaan, jotta Teekkariperinteet tulisivat tutuiksi
 
Fuksisuunnistus
Pienryhmien välillä käytävä rastimuotoinen kilpailu, jonka tarkoitus on kohottaa pienryhmän yhteishenkeä. Kilpailun ohessa tutustutaan muihin fukseihin ja Oulun kaupunkiin. Kisa päättyy yhteiseen illanviettoon, Fuksisuunnistuksen jälkibileisiin.

H

Haalari
Käytännöllisin asu bileissä. Värin ja selän tekstin perusteella erotat eri alojen opiskelijat toisistaan. Toiset saavat haalarit jo syksyllä, toiset vasta keväällä. Lähes pakollinen opiskeluväline, varsinkin Wappuna.
 
Humanisti
Humanistisen tiedekunnan opiskelija.

I

Ilmoitustaulut
Sieltä löytyvät yliopiston aamu- keskipäivä- ilta- ja yöuutiset. Niitä on käytävillä melkein joka seinällä: joka osastolla, killalla ja laitoksella on omansa. Opettele käyttämään niitä, sillä sieltä saa tiedon kaikesta tapahtuvasta.

J

Jatkot
Ravintolasta poistumisen/poistamisen jälkeen tapahtuva asunnon tai kämpän (ei välttämättä oman) alkoholijuomavaraston täydellinen tuhoaminen.
 
Jäynä
Jäynä on käytännön pila, joka tuottaa huvia jäynääjille, jäynättäville ja muille asiasta kuuleville. Ei loukkaa ketään.
 
Jäynäkisat
Kilpailu, jonka voittaa se joukkue, joka on onnistunut tekemään mojovimmat jäynät ja saamaan julkisuutta tiedotusvälineissä.

K

Kiltahuone
Jokaisella killalla on oma kiltahuoneensa, jossa niin Teekkarit kuin fuksitkin voivat viettää luentojen välistä aikaa.
 
Kokardi
Tunnus Teekkarilakin lipan yläpuolella. Oulussa joka teekkarikillalla ja OTY:llä omansa. Ns. hallituskokardi kiinnitetään oikealle sivulle tippaan, tupsun yläpuolelle.
 
Koneinsinöörikilta
Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry on konetekniikan opiskelijoiden kilta. Koneteekkarit tunnistaa punaisista haalareistaan, ja kahdesta äännekkäästä automobiilistaan, Ykästä ja Mellakasta.
 
Kylteri
Kauppatieteen ylioppilas

O

Optiem
Optiem eli Oulun tuotantotalousteekkarit ry on tuotantotalouden opiskelijoiden eli tutalaisten kilta. Tutalaiset tunnistaa mintunvihreistä haalareistaan.
 
OTiT
Oulun Tietoteekkarit on tietotekniikkaa ja informaatioverkostoja opiskelevien ainejärjestö eli kilta. Otitlaiset tunnistaa mustista haalareista.
 
OTY
Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten Teekkarikiltojen kattojärjestö.
 
OY
Oulun yliopisto
 
OYY
Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Olet automaattisesti OYY:n jäsen kun opiskelet Oulun yliopistossa.

P

Paperikauppa
Aularavintolan ja vihreiden naulakoiden läheisyydessä sijaitseva Unirestan omistama kirjakauppa josta saa niin prujuja, kurssikirjoja kuin koulutarvikkeitakin.
 
Prose, Prosessikilta
Oulun yliopiston Prosessikilta ry on prosessitekniikan opiskelijoiden kilta. Proselaiset tunnistaa valkoisista haalareistaan.
 
Pruju
Luennoilla käytetty luentomoniste, joka pysyy kasassa arviolta kolmen ensimmäisen luennon ajan. Sisältää pääpiirteittän kurssilla käsiteltävät asiat.
 
Picojoule
OTYn pikkujoulubileet.
 
PRO
Pienryhmänohjaaja. Tutoropiskelija, jonka tehtävän on toimia uusien opiskelijoiden eli fuksien opastajana, parhaana kaverina ja varaäitinä/-isänä.

S

SIK, Sähköinsinöörikilta
Sähköinsinöörikilta ry on Oulun yliopiston elektroniikan, tietoliikenteen ja sähkötekniikan opiskelijoiden yhdistys. Sikkiläiset tunnistaa sinisistä haalareistä.

T

Teekkari
Vähintään toisen vuoden tekniikan ylioppilas.
 
TEK
Tekniikan Akateemiset. Akavalainen ammattiliitto, joka valvoo tekniikan opiskelijoiden sekä diplomi-insinöörien ja arkkitehtien etua.
 
Tellus
Tiedekirjasto Tellus sijaitsee T-käytävällä. Osa Telluksesta (Luna) sijaitsee J-käytävällä. Sisältää teknillisten ja luonnontieteellisten alojen kirjallisuutta.
 
Tempaus
Tempauksessa yritetään vaikuttaa hyvän asian puolesta, esim. renkaanvaihtotempaukset keväällä ja syksyllä.
 
Tupsufuksi
Teekkari jolla on lakissaan vain yksi solmu.

V

Vulcanalia
OYY:n järjestämät lukuvuodenaloitushippalot

W

Wappu
Vuoden päätapahtuma, Teekkareiden joulu, juhannus ja uusi vuosi samassa.

Y

Ylioppilaskunta
Lakisääteinen yliopisto-opiskelijoiden yhteenliittymä, jolla on edunvalvonta- ja hallintotehtäviä yliopiston ja jäsenistönsä parissa.
 
Ymp, Ympäristörakentajakilta
Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry on ympäristötekniikan opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Ymppiläiset tunnistaa haalareistaan, joissa on päävärinä sininen ja puna-keltainen lahje ja yläosa.
 
YKHS
Ystävällinen KaunoHiihtoSeura. Järjestää laskettelureissuja yms.
 
YTHS
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Parantaa lähes kaikki vaivat.

Ö

Ö–öpinen
Oululainen, arkkarien toimittama Wappulehti.