AlumniJaos

Alumnijaos on OTYn jaos, joka Alumnivastaavan johdolla pitää huolta siitä, että myös alumnit eli jo valmistuneet opiskelijat sekä OTYn ja kiltojen entiset hallituslaiset ja toimihenkilöt pysyvät mukana Teekkariyhteisössä. Alumnijaoksessa on edustaja jokaisesta killasta. Jaoksessa jaetaan toimivia ideoita ja pöhinöidään uutta liittyen siihen, millaista toimintaa ja viestintää alumneille kohdennetaan. Vaikka alumnijaoksessa toimiminen saattaa ehkä kuulostaa vanhojen jarrujen viimeiseltä hommalta ennen valmistumista, niin sitä se ei ole. Jaoksen pyrkimyksenä on myös yhdistää nykyisiä ja jo valmistuneita tekniikan alan opiskelijoita. Alumnivastaavaksi ja täten jaokseen lähtemiseen riittää, että on innokas ja haluaa olla kehittämässä Teekkariyhteisöä entistä yhtenäisemmäksi.

Fuksijaos

Fuksijaos on 17-henkinen OTYn alainen jaosto. Jaostoa johtaa OTYn Fuksiohjaaja. Lisäksi jaostoon kuuluu kaksi edustajaa kustakin tekniikan alan killasta. Yleensä edustajat ovat ovat kiltojen fuksikasvatuksesta vastaavat hallituslainen ja toimihenkilö. Fuksijaos järjestää fuksivuotenne tärkeimmät tapahtumat fuksisuunnistuksesta Wappu-uittoihin. Fuksijaoksen tunnistaa haalareiden oikean reiden ympäri menevästä jaosnauhasta, jonka päälle on ommeltu Fuksijaos-haalarimerkki. Jaosnauhan ja fuksipassin väri vaihtuu vuosittain. Fuksijaokselta voi aina kysyä neuvoja liittyen opintoihin, Teekkariuteen, Ouluun tai vaikka maailmaan. Koko Fuksijaoksen tavoittaa sähköpostilistalta fuksijaos [a] oty.fi.

Julkaisutoimikunta

Toimikunta kokoontuu aika ajoin suunnittelemaan yhdessä sisältöä OTYn jäsenlehteen, Teksuutimiin. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toimikuntaa johtaa lehden päätoimittaja eli OTYn Tiedotusvastaava. Lisäksi mukana on vapaaehtoisia OTYn jäseniä ideoimassa, kirjoittamassa juttuja ja luomassa grafiikkaa. Jaostoon voi liittyä ottamalla yhteyttä Tiedotusvastaavaan. Omakätisesti kirjoitetulla jutulla tai piirretyllä kuvalla Teksuutimiin tienaa itselleen fuksipisteen.

KV-jaos

KV- eli Kansainvälisyysjaos kehittää toimintaa kansainvälisille tekniikan alan opiskelijoille Oulun yliopistossa. Jaosto käyttää itsestään myös kv-opiskelijoille tutumpaa nimeä IA Committee. Jaostoon kuulu kunkin Teekkarikillan KV-vastaava ja sitä johtaa OTYn KV-vastaava. Jaos on järjestänyt esimerkiksi englannin kielisiä sitsejä kv-opiskelijoille ja OTYn jäsenistölle, yhteisiä etkoja OTYn bileisiin sekä Teekkkarikulttuuri-infoja, joissa tutustutetaan kv-opiskelijoita opiskelija- ja eri toten Teekkarikulttuuriin. Jaoksen tunnuksena toimii IA Committee -haalarimerkki.

TeKoLupi

Teekkareiden Koulutuspoliittinen Lupi on OTYn alaisuudessa toimiva jaos, jonka tehtävänä on yhdistää kiltojen opintoasioista kiinnostuneiden voimat ja ennen kaikkea ideat sekä vaihtaa kiltatason kopo-kuulumisia. Tämän lisäksi jaos ajaa tekniikan opiskelijoiden koulutukseen liittyviä asioita sekä tekee yhteistyötä muiden opintoasioihin liittyvien toimijoiden kanssa. Lupia johtaa OTYn koulutuspoliittinen vastaava ja sen jäseniä ovat kiltojen opintovastaavat ja yliopiston Teekkarihallopedit sekä heidän varaedustajansa. TeKoLupin jäsenet tunnistaa haalarin hihaan ommellusta kultaisesta jaosnauhasta.

TeKuToKu

Tempaus- ja Kulttuuritoimikunta vastaa nimensä mukaisesti OTYn kulttuuritoiminnasta. Kullakin killalla on edustajansa ja lisäksi mukana on paljon vapaaehtoisia. Jaostoa johtaa OTYn Kulttuurisika.

TYrSK

Teekkareiden Yrityssuhdekomitea kehittää OTYn Suhdevastaavan johdolla yhdistyksen ja koko Oulun Teekkariyhteisön yrityssuhdetoimintaa ja hankkii sponsoreja. Jäseninä ovat kiltojen yrityssuhdetoiminnasta vastaavat ja kaikki halukkaat. Tunnuksena on toiminut haalarimerkki, mutta tunnusta ollaan vaihtamassa.

Urheilujaos

Luo urheiluhenkisiä tapahtumia jäsenistölle. Jaostoa johtaa OTYn Urheiluvastaava. Jäseninä kiltojen Urheiluvastaavat.

Vapaa-ajan jaos

Järjestää urheilun ja bileiden ohelle muita tapahtumia. Jaostoa johtaa OTYn Vapaa-ajan vastaava. Jäseninä kiltojen Vapaa-ajan vastaavat ja kaikki halukkaat.

WappuComitea

WappuComitea on Teekkareista koostuva OTYn alainen jaos. OTYn Isäntä kokoaa Comitean ja toimii sen puheenjohtajana. Comiteassa on edustettuna muun muassa OTYn Emäntä, sekä kaksi Teekkariedustajaa jokaisesta Teekkarikillasta. WappuComitean ensisijainen ja ainoa tehtävänä on nimensä mukaisesti suunnitella ja järjestää Oulun TeekkariWappu. Vaikka WappuComitealla ei ole kuin yksi tehtävä, on jaos yksi OTYn toiminnan kannalta merkittävimpiä. Ilman Comiteaa ei Wappu tule!