Alumnijaos

Alumnijaos on OTYn jaos, joka Alumnivastaavan johdolla pitää huolta siitä, että myös alumnit eli jo valmistuneet opiskelijat sekä OTYn ja kiltojen entiset hallituslaiset ja toimihenkilöt pysyvät mukana Teekkariyhteisössä. Alumnijaoksessa on edustaja jokaisesta killasta. Jaoksessa jaetaan toimivia ideoita ja pöhinöidään uutta liittyen siihen, millaista toimintaa ja viestintää alumneille kohdennetaan. Vaikka Alumnijaoksessa toimiminen saattaa ehkä kuulostaa vanhojen jarrujen viimeiseltä hommalta ennen valmistumista, niin sitä se ei ole. Jaoksen pyrkimyksenä on myös yhdistää nykyisiä ja jo valmistuneita tekniikan alan opiskelijoita. Alumnivastaavaksi ja täten jaokseen lähtemiseen riittää, että on innokas ja haluaa olla kehittämässä Teekkariyhteisöä entistä yhtenäisemmäksi.

Fuksijaos

Fuksijaos on 17-henkinen OTYn alainen jaosto. Jaostoa johtaa OTYn Fuksiohjaaja. Lisäksi jaostoon kuuluu kaksi edustajaa kustakin tekniikan alan killasta. Yleensä edustajat ovat ovat kiltojen fuksikasvatuksesta vastaavat hallituslainen ja toimihenkilö. Fuksijaos järjestää fuksivuotenne tärkeimmät tapahtumat fuksisuunnistuksesta Wappu-uittoihin. Fuksijaoksen tunnistaa haalareiden oikean reiden ympäri menevästä jaosnauhasta, jonka päälle on ommeltu Fuksijaos-haalarimerkki. Jaosnauhan ja fuksipassin väri vaihtuu vuosittain. Fuksijaokselta voi aina kysyä neuvoja liittyen opintoihin, Teekkariuteen, Ouluun tai vaikka maailmaan. Koko Fuksijaoksen tavoittaa sähköpostilistalta fuksijaos [a] oty.fi.

JoTKu

Journalismitoimikunta kokoontuu aika ajoin suunnittelemaan yhdessä sisältöä OTYn jäsenlehteen, Teksuutimiin. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, jonka lisäksi syksyn alussa ilmestyy lehden erikoispainos Fuksiopus. Toimikuntaa johtaa lehden päätoimittaja eli OTYn Tiedotusvastaava. Lisäksi mukana on vapaaehtoisia OTYn jäseniä ideoimassa, kirjoittamassa juttuja ja luomassa grafiikkaa. Jaostoon voi liittyä ottamalla yhteyttä Tiedotusvastaavaan. Omakätisesti kirjoitetulla jutulla tai piirretyllä kuvalla Teksuutimiin tienaa itselleen fuksipisteen. ”Kuka tekee Teksun? JoTKu sen tekee!”

KV-jaos

KV- eli Kansainvälisyysjaos kehittää toimintaa kansainvälisille tekniikan alan opiskelijoille Oulun yliopistossa. Jaosto käyttää itsestään myös kv-opiskelijoille tutumpaa nimeä IA Committee. Jaostoon kuulu kunkin Teekkarikillan KV-vastaava ja sitä johtaa OTYn KV-vastaava. Jaos on järjestänyt esimerkiksi englannin kielisiä sitsejä kv-opiskelijoille ja OTYn jäsenistölle, yhteisiä etkoja OTYn bileisiin sekä Teekkarikulttuuri-infoja, joissa tutustutetaan kv- ja vaihto-opiskelijoitamme Teekkarikulttuuriin. Jaoksen tunnuksena toimii IA Committee -haalarimerkki.

TeKoLupi

Teekkareiden Koulutuspoliittinen Lupi on OTYn alaisuudessa toimiva jaos, jonka tehtävänä on yhdistää kiltojen opintoasioista kiinnostuneiden voimat ja ennen kaikkea ideat sekä vaihtaa kiltatason kopo-kuulumisia. Tämän lisäksi jaos ajaa tekniikan opiskelijoiden koulutukseen liittyviä asioita sekä tekee yhteistyötä muiden opintoasioihin liittyvien toimijoiden kanssa. Lupia johtaa OTYn Koulutuspoliittinen vastaava ja sen jäseniä ovat kiltojen opintovastaavat ja yliopiston Teekkarihallopedit sekä heidän varaedustajansa. TeKoLupin jäsenet tunnistaa haalarin hihaan ommellusta kultaisesta jaosnauhasta.

TeKuToKu

Tempaus- ja Kulttuuritoimikunta vastaa nimensä mukaisesti OTYn kulttuuritoiminnasta. Kullakin killalla on edustajansa ja lisäksi mukana on paljon vapaaehtoisia. Jaostoa johtaa OTYn Kulttuurisika.

 

 

TYrSK

Teekkareiden Yrityssuhdekomitea kehittää OTYn Yrityssuhdevastaavan johdolla yhdistyksen ja koko Oulun Teekkariyhteisön yrityssuhdetoimintaa ja hankkii sponsoreja. Jäseninä ovat kiltojen yrityssuhdetoiminnasta vastaavat ja kaikki halukkaat.

Urheilujaos

Urheilujaos koostuu OTYn Urheiluvastaavasta sekä Teekkarikiltojen edustajista. Urheilujaos vastaa nimensä mukaisesti yhdistyksen urheilutoiminnasta. Viikottaiset OTY-lenkit sekä pitkin vuotta järjestettävät erilaiset urheilutapahtumat, kuten OTYmpialaiset, fuksiurheilukisat ja pilkkikisat, ovat Urheiluvastaavan ja -jaoksen tärkeimpiä tehtäviä. Komitea ottaa myös mielellään vastaan jäsenistön toiveita ja ideoita uusista tapahtumista.

Vapaa-ajan jaos

Vapaa-ajan jaos tarjoaa OTYn jäsenille bileiden ja juhlien ohelle ratkiriemukasta vapaa-ajan tekemistä ja tutustumismahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin. Vapaa-ajan jaoksen puheenjohtajana toimii OTYn vapaa-ajan vastaava ja jaoksen toimintaan voi osallistua kuka tahansa jaoksesta kiinnostunut OTYn jäsen. Vapaa-ajan jaoksen järjestämiin tapahtumiin kuuluu mm. vuosittainen fuksien kotiruokakurssi, lautapeli-illat sekä erinäiset tutustumiset erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin Oulussa.

Vuosijuhlatoimikunta

Vuosijuhlatoimikunta on OTYn vuotisjuhlien järjestämisestä vastaava toimikunta, jota johtaa OTYn Vuosijuhlavastaava. Koska suurempi vuosijuhlia juhlitaan yleensä viiden vuoden välein, ei toimikuntaa perusteta joka vuosi. Toimikuntaan kuuluu Teekkarikilloista jäseniä, jotka ovat halunneet lähteä mukaan järjestämään isoja vuosijuhlia. Jos haluat mukaan toimintaan tai sinulla on vuosijuhliin liittyviä kysymyksiä, vuosijuhlavastaavan ja sitä kautta muun toimikunnan tavoittaa sähköpostilla vujuvastaava [a] oty.fi.

WappuComitea

WappuComitea on Teekkareista koostuva OTYn alainen jaos. OTYn Isäntä kokoaa Comitean ja toimii sen puheenjohtajana. Comiteassa on edustettuna muun muassa OTYn Emäntä, sekä kaksi Teekkariedustajaa jokaisesta Teekkarikillasta. WappuComitean ensisijainen ja ainoa tehtävänä on nimensä mukaisesti suunnitella ja järjestää Oulun TeekkariWappu. Vaikka WappuComitealla ei ole kuin yksi tehtävä, on jaos yksi OTYn toiminnan kannalta merkittävimpiä ja suurimpia. Ilman Comiteaa ei Wappu tule!