Fuksisanasto

AKATEEMISET ALKAJAISET
 

AA on Ympäristörakentajakillan ja OPTIEMin järjestämä tapahtuma syksyn alussa. Se on yksi lukuvuoden ensimmäisistä Teekkaribileistä ja fuksipistekohdista.

AKTIIVI

Killan, OTYn tai muun järjestön esimerkiksi OYYn
toiminnassa aktiivisesti mukana oleva henkilö. Tekee paljon hommia, tuntee paljon ihmisiä, pitää hauskaa ja satunnaisesti onnistuu jopa vaikuttamaan asioihin. Marras-joulukuussa pidetään kiltojen ja OTYn vaalikokoukset, joissa voit itsekin ruveta aktiiviksi ja pyrkiä kiltasi tai OTYn hallitukseen tai toimihenkilöksi.

APPRO

Tapahtuma, jossa kierretään ennalta määrättyjä baareja,
kahviloita tai muita suorituspaikkoja ja kerätään suoritusmerkintöjä appropassiin. Kerättyään vaaditun määrän suoritusmerkintöjä osallistuja ansaitsee määrää vastaavan tutkinnon.

ARKKARI

Arkkitehtuurin opiskelija.

ARKKITEHTIKILTA

Oulun Arkkitehtikilta ry on arkkitehtiopiskelijoiden kilta.  Arkkareilla on valkoiset haalarit. Arkkitehtikillalla on oma saunallinen kiltatalo Pikisaaressa.

ASSARI

Assareita eli assistentteja tapaat harjoituksissa. Hänelle
on käynyt hullusti, hän on ”joutunut” yliopiston henkilökunnaksi opiskelun lomassa. Osa jopa valmistuneita tai lähellä valmistumista.

ASUNTO

Pidempiaikaiseen oleskeluun tarkoitettu paikka, joka ei
kuitenkaan ole kiltahuone. Asunnosta yleensä löytyy mm. sänky, jääkaappi ja vessa. Asunnon löytämistä helpottaa PSOAS.

BUMERANGI
Takaisin opiskelijalle palautettu harjoitustyö tai työseloste, ei opiskelijan vaan assarin typeryydestä johtuvaa. Tulee varmasti tutuksi.
ETKOT

Tapahtuma, jossa valmistaudutaan henkisesti baariin siirtymiseen.
 
EXCURSIO
 
Opinto- tai tutustumismatka, joka voi olla pitempi tai lyhyempi ja josta voi jäädä muistikuvia enemmän tai vähemmän. Jokainen kilta järjestää fukseilleen fuksicursion, johon osallistuminen on fuksille kunnia-asia.

FUKSI

Kaikki ensimmäisen vuosikurssin yliopisto-opiskelijat alasta riippumatta. Katsohan peiliin.

 

FUKSIJAOS

Teekkarikiltojen fuksivastaavista ja -apureista sekä OTYn fuksiohjaajasta koostuva OTYn alainen jaos, joka opastaa fukseja Teekkariuteen sekä hauskanpitoon. Tunnistaa haalareiden oikeasta lahkeesta löytyvästä jaosnauhasta ja Fuksijaos-merkistä.

FUKSIKISAT

Jokaisen killan kolme ansioituneinta fuksia saavat kunniatehtäväkseen edustaa omaa kiltaansa näissä Waatonaatton kisoissa. Lopputuloksella on huomattava vaikutus kiltojen väliseen Waaton uintijärjestykseen.

FUKSILAKKI

Teekkarilakin esiaste, jonka saat haltuusi syyskuun viimeisenä päivänä osallistumalla Fuksilakitukseen. Auttaa siirtymävaiheessa ylioppilaslakista Teekkarilakkiin. Kohtele fuksilakkia kuin Teekkarilakkia, jotta opit Teekkarilakin käyttöön liittyvät perinteet. Oman Teekkarilakkisi saat aikaisintaan Wappuaamuna 1.5.

FUKSIOPUS

Fukseille syksyn alussa jaettava Teksuutimien erikoispainos, joka opastaa tekniikalla opintonsa aloittavan Oululaisen opiskelijakulttuurin ja Teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. Voit lukea Fuksiopuksen myös nettijulkaisuna OTYn nettisivuilta.

FUKSIPASSI

Lärpäke fuksipisteiden merkitsemistä varten. Fuksipassit kerätään ennen Wappua pisteiden laskemista varten. Älä hukkaa, äläkä pese pesukoneessa!

FUKSIPISTE

 Fuksipisteet ovat todisteena suorituksista, joita fuksi hankkii saadakseen Teekkarilakin Wappuna ja oikeuden käyttää itsestään nimitystä Teekkari. Tarkoituksena aktivoida fuksit mukaan Teekkaritoimintaan, jotta Teekkariperinteet ja -kulttuuri tulisivat tutuiksi.

 

FUKSISUUNNISTUS

Pienryhmien välillä käytävä rastimuotoinen kilpailu, jonka tarkoitus on kohottaa pienryhmän yhteishenkeä. Kilpailun ohessa tutustutaan muihin fukseihin ja Oulun kaupunniin. Kisa päättyy yhteisiin bileisiin. Rastinpitäjien lahjonta on moraalitonta, mutta sallittua, ja mahdollisesti joskus jopa suotavaa.

FUKSIUITOT

Waaton se ykkösjuttu fuksille, jossa vuoden aikana syntynyt fuksi vihdoin kuolee laskiessaan liukumäkeä pitkin Lasaretinväylään.

HAALARIT

Käytännöllisin asu useissa bileissä. Värin ja selän tekstin perusteella erotat eri alojen opiskelijat toisistaan.

HALLOPED

Hallinnon opiskelijaedustaja. He edustavat opiskelijoita esimerkiksi Oulun yliopiston hallintoelimissä, PSOASissa, YTHS:ssä ja Tekniikan Akateemisissa. Oulun yliopiston hallopedina toimimisesta saa kokouspalkkiota.

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka toteat N. vuotena unohtaneesi täysin, HUPS! (ks. WebOodi)

HUMANISTI

Humanistisen tiedekunnan opiskelija.

IRC

Internet Relay Chat, puhekielessä irkki, on oululaisten
kehittämä Internetin pikaviestintäpalvelu. Ohjeita käyttöön löytyy täältä: otit.fi/tietopankki/irc-opas

ISÄNNÄN VIIRI

 

Kun viiri on lippusalossa, on OTYn Isäntä kotona. Eli Isännän viiri kertoo, milloin Teekkaritalolla on OTYn tapahtuma.

JAJATKOT – JAJAJATKOT

Tapahtuma tapahtuman jälkeen ja tapahtuma tapahtuman tapahtuman jälkeen.

JUVENES

Yliopiston pääasiallinen ruumiillisen ravinnon lähde.

JÄYNÄ

Jäynät ovat harmittomia Teekkarikulttuuriin kuuluvia kepposia. Jäynä tuottaa huvia jäynääjille, jäynättävälle ja muille asiasta kuuleville, eikä jätä kenellekään henkisiä, fyysisiä tai taloudellisia vahinkoja.

JÄYNÄKISAT

Kilpailu, jossa kisataan hauskimmista jäynistä. Fuksien omat jäynäkisat käydään Wapun alla ja niiden lopputuloksella on huomattava vaikutus kiltojen väliseen Waaton uintijärjestykseen.

KALU

(ks. Laulukalu.)

KALUNJATKE

Laulukalun lisäosa, joka sisältää hiukan tuoreempia sanoituksia.

KATAKOMBI

Oulun yliopiston kellaritiloja kutsutaan usein katakombeiksi. Siellä sijaitsevat myös usean järjestön kiltahuoneet.

KATTOKILTA

Yhdistyksiä tai eri yhdistysten jäseniä yhteenkokoava yhdistys. OTYn jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Oulun yliopistossa DI:ksi tai Arkkitehdiksi opiskeleva.

KILTA

Opiskelija-ainejärjestö, jonka jäseninä toimivat usein tietyn tai tiettyjen tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Killat tukevat opinnoissa ja järjestävät tapahtumia opintojen vastapainoksi.

KILTAHUONE

Kiltis tuo kiltalaisten oma olohuone, jossa yleensä on tarjolla edullista kahavia tai muita virvokkeita. Jos et millään jaksa mennä luennolle, kiltahuoneella sinun ei tarvitse jättää menemättä yksin. Loistava paikka viettää luentojen välisiä aikoja ja erinomainen paikka tutustua muihin kiltalaisiisi.

KIRKKOVENESOUDUT

Prosessikillan järjestämä kiltojen välinen taistelu Oulujoen herruudesta. Kilpailuvälineenä käytetään perinteisiä kirkkoveneitä. Soudut järjestetään perinteisesti Wappuna, mutta sään (tai pandemian) sen estäessä järjestetään Syyssoudut.

KK20

Kiinteistö Oy Kaijonharju 20 on osakeyhtiö, joka omistaa Teekkaritalon.

KOKARDI

Jokaisella killalla on oma lakkikokardi, jota ilman Teekkarilakkia ei saa pitää.

KONE

Konetekniikkaa opiskelevien kilta. Nämä kaverit osaavat suunnitella paperikoneen, dieselmoottorin tai vaikkapa ihmisrodun tarvittaessa tuhoavan T-1000-sarjan robotin. Liikkuvat punaisissa haalareissa.

KMP

KotiMaan Pitkä on nimensä mukaisesti kotimaassa järjestettävä excursio, joka tavallisesti kestää muutamasta päivästä viikkoon. Matkalla tutustutaan yrityksiin ja usein muihin Teekkareihin.

KYLTERI

Taloustieteiden opiskelija. Kiltana Oulussa heillä Finanssi. Liikkuvat violetin värisissä haalareissa.

KYYKKÄ

Erityisesti Teekkareiden vaalima perinteikäs, etäisesti pesäpalloa ja keilaamista muistuttava joukkuelaji. Karttua (lajissa käytettävä maila) heittämällä yritetään saada mahdollisimman monta kyykkää (kohdepalikka) ulos pelialueelta (ks. OAMK).

LAKINLASKIJAISET

Teekkarit laskevat Lakkinsa lepäämään Wappua varten syyskuun viimeisenä päivänä.

LASKARIT

Laskuharjoitukset ovat assareiden pitämiä opetustilaisuuksia, jotka varsin usein muodostuvat perässäkirjoitustilaisuuksiksi. Muistuttavat lukion oppitunteja. Kysymyksiä saa esittää tai assari esittää.

LASKIAINEN

Konekillan jo yli 50 vuotta järjestämä koko päivän kestävä tapahtuma. Hyväntekeväisyysmyyjäiset, mäenlaskua, sitsit ja AfterSki-jatkot.

LAULUILTA

OTYn säännöllisen epäsäännöllisesti järjestämä varsin riemukas tilaisuus, johon osallistuminen ei vaadi nuottikorvaa, vaan kestävää ja kantavaa ääntä. Parhainta menoa ylläpitänyt ryhmä saa palkkioksi mainetta ja kunniaa. Nuotin vieressä on aina tilaa ja Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin.

LAULUKALU

Oululaisten Teekkarien oma laulukirja, josta löytyvät sanoitukset kiperimpiinkin elämäntilanteisiin.

LAULUMARATHON

Laulumarathonissa lauletaan Laulukalu ja/tai Kalunjatke kannesta kanteen. Samana iltana killat ottavat mittaa toisistaan sanoituskilpailussa tuottaen samalla uusia lauluja.

LIPASTO

 

Oulun yliopiston Linnanmaan kampus… Linnanmaan yliopistokampus… Linnanmaan yliopisto… Linnanmaa opisto… Linnamaaopisto… Linnaopisto… Lipasto.

MELLAKKA

 

Yksi Konekillan autoista, vuoden 1958 mallia oleva Land-Rover avomaasturi.

NAULAKOT

Linnanmaan yleiset kohtauspaikat ja maamerkit. Oranssit naulakot löytyvät keskusaulan L1 ja L4 puoleisesta päädystä ja vihreät naulakot puolestaan L2 ja L3 päädystä. Vihreiden naulakoiden luona harjoitetaan usein tapahtumalippujen ja haalarimerkkien myyntiä.

NEVERSKI

SIKin puiset tandemsukset, joita pystyy hiihtämään kolme yhtäaikaa. Käytössä esimerkiksi Ympärihiihdoissa.

NOPPA

 

Opintopiste. Palkinto, jonka opiskelija saa aherrettuaan noin 27 tuntia. Kela kyselee perään, jos näitä ei saa tarpeeksi.

O365

Yliopiston opiskelijoille tarjoama sähköpostipalvelu.

OAMK

Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura järjestää Kyykkätapahtumia kuten World Cup of Kyykän (WCOK).

OLTO

Lääketieteen tekniikan opiskelijoiden kilta. Lääketieteen Teekkarit kääntävät taidokkaasti kehon signaalit luettavaksi dataksi. Killalla on valkoiset haalarit, mutta myös monia jäseniä eri kiltojen haalareissa.

ORIENTTEERINKI

Konekillan yhdessä OAMKin tekniikan opiskelijoiden kanssa järjestämä poikkitieteellinen rastisuunnistustapahtuma syksyn alussa.

OPINTO-OPAS

Ystäväsi, joka muistuttaa sinua opiskelun laajuudesta. Lue se tarkasti läpi ja etsi se valmiiksi jonnekin talteen. Tästä näet myös mitä kursseja sinun tulisi suorittaa. Löytyy myös kätevästi WebOodista.

OPM ja OPMX2

“Oma pullo mukaan” ja “oma pullo mukaan ja oma pyyhe mukaan”.

OPTIEM

Tuotantotaloutta opiskelevien kilta. Tutalaiset ovat ahkeria niin opiskelussa kuin bilettämisessä. Erityisen lahjakkaita käsienheiluttelussa. Mintunvihreät haalarit.

OTIT

Oulun Tietoteekkarit ry, Tietotekniikkaa opiskelevien kilta. Heidät tunnistaa mustista haalareista.

OTY

Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten Teekkarien kattokilta.

OTYn LENKKI

OTYn lenkillä niin vanha paatunut Teekkari kuin tuliterä fuksikin vetreytyy. OTYn järjestämä Teekkarin iltalenkki lähtee Teekkaritalolta ja keskustan asukkaille Arkkarien lenkki Arkkarien kiltatalolta. Sauna lämpenee yleensä lenkin jälkeen.

 OYY

Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja tekee edunvalvontatyötä opiskelijoiden hyväksi. OYYn jäsenistö koostuu yli 11 000 Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijasta sekä muista yliopisto-opintoja suorittavista opiskelijoista. OYYn toimisto löytyy vihreiden naulakoiden takaa.

PEGASUS

Täältä löydät luettavaa kurssikirjoista Aku Ankkaan sekä ryhmätyötiloja.

PEPPI

Weboodin seuraaja. (ks. Weboodi)

PIENRYHMÄOHJAUS

Pienryhmässä suoritetaan pienryhmäohjaajan johdolla pehmeä sukellus yliopistomaailmaan, ratkotaan porukalla vastaantulevia ongelmia ja tutustutaan muihin fukseihin.

PIKKUWAPPU

OTiTin järjestämä tapahtuma, joka juhlii enää puolen vuoden päässä olevaa Wappua.

PRO

Pienryhmäohjaaja. Arvostettu vanhempi tieteenharjoittaja, jolta voit kysyä mitä tahansa ja joka kääntää fuksin pään oikeaan suuntaan.

PROSE

Prosessitekniikan sekä kaivos- ja rikastustekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Prosessiteekkari laittaa tehtaassa koneet järjestykseen ja aineet virtaamaan. Prosessiteekkari pukeutuu puhtaanvalkoisiin haalareihin, joita ei tule sekoittaa arkkitehtien haalareihin.

PRUJU

Opiskelumateriaalia paperisena tai digitaalisena. Voi olla joko kurssin virallinen luennoitsijan tekemä tai opiskelijoiden keskenänsä kasaan rustaama epävirallisempi teos, joka usein myös turboprujuna tunnetaan. Vanhoja prujuja kannattaa kysellä vanhemmilta tieteenharjoittajilta.

PSOAS

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Vuokraa opiskelija-asuntoja kohtuulliseen hintaan. Tarjolla on useita eritasoisia vaihtoehtoja. Yksiöt ovat yleensä kiven alla, solukämppiä yleensä tarjolla. Vapaita asuntoja voi yrittää kärkkyä kuun lopulla, kun vapaat asunnot laitetaan yleiseen jakoon.

PYÖRÄILY

Ainoa pätevä liikkumistapa yli kilometrin matkoilla Oulussa. Muista kuitenkin kahlita pyöräsi tukevasti välttyäksesi kulkuvälineen anastukselta ja suhtaudu pyöräteiden varsille ripoteltuihin tienviittoihin terveen epäilevästi.

RATTORADIO

 

Oululaisten opiskelijoiden tekemä Wappuradio Wappuhenkiselle kansalle.

SIK

Sähkötekniikkaa eli elektroniikkaa ja tietoliikennettä opiskelevien kilta. Heillä on siniset haalarit. Kannattaa kysyä, minkä väristä sähkö on ja sattuuko sininen sähkö.

SITSIT

Akateemiset pöytäjuhlat. Teekkariperinne, johon kuuluu läheisesti ruoka, juoma, laulu, pitkä pöytä ja hyvät käytöstavat. Sitseille pukeudutaan yleensä teemasta riippuvaan pukuun.

SPEKSI

Interaktiivinen näytelmä, jonka kulkuun yleisö voi vaikuttaa. Otaniemen Teekkarit käyvät speksiturneella lumien sulamisen aikaan ja Tampereen NääSpeksi marraskuussa. PahkiSpeksi on oululainen poikkitieteellinen speksi ja Lääkisläisillä on myös oma TerwaSpeksinsä. Asusteena yleensä ykköset eli puku. Kokemuksena erittäin suositeltava.

SUPERFUKSI

OTYn korkeasti arvostetuksi superfuksiksi valitaan joka vuosi eniten fuksipisteitä kerännyt fuksi.

TEEKKARI

Tekniikan opiskelija sen jälkeen, kun hän on saanut Teekkarilakin omakseen.

TEEKKARILAKKI

”Läpikäytyään Wapun rituaalikokeet ja pystyttyään fuksina
esittämään tiettyä henkistä ja muuta tasoa, fuksi on kelvollinen käyttämään
tupsulakkia ja muodostuu hänestä näin Teekkari märillä korvantaustoilla.”
Teekkarilakin käytöstä määräävät Lakkilaki ja Lakkiasetus.

TEEKKARILUPI

Teekkaritalosta vastaava organisaatio, joka vastaa Talon
ylläpidosta. Eräänlaisia talonmiehiä. Jos Talo-toiminta kiinnostaa, tekijöille ja osaajille löytyy kyllä aina hommaa.

TEEKKARITALO

Kalervontie 7:ssä sijaitseva talkoovoimin hartaasti
rakennettu Oulun Teekkareiden oma talo. Omalaatuisuudessa vertaansa vailla. Soveltuu saunailtojen ja pienehköjen bileiden pitopaikaksi. Sauna lämpenee taatusti, joten muista OPMx2.

TEEKKARITARRA

Oulun Teekkariyhdistyksen jäsenyydestä saatava tarra
opiskelijakorttiin, jolla saa alennuksia mm. bilelipuista. Maksaa itsensä takaisin moneen kertaan.

TEEKKARITORVET

Epämääräinen opiskelijoiden torvisoittokunta, jonka
soittotaito ei yleensä vedä vertoja esiintymiselle. Näkyy ja erityisesti kuuluu useimmiten Wapun tienoilla.

TEEKU

Maailman paras oululainen Teekkarikuoro (TeeKu). Kaikki
lauluhaluiset ovat tervetulleita, sillä nuotin vieressä on aina tilaa ja Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin!

TEK

Tekniikan Akateemiset TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. Pitää jäsentensä puolia työmarkkinoilla. TEKin kautta voit liittyä IAET-kassaan, joka turvaa
toimeentulon työttömyyden sattuessa. TEKin opiskelijajäsenyys on maksuton!

TEKOLUPI

Teekkareiden Koulutuspoliittisessa Lupissa (TeKoLupi)
opintovastaavat ja Teekkarihallopedit huolehtivat OTYn koulutuspoliittisen vastaavan johdolla tekniikan opiskelijoiden opintoihin liittyvistä oikeuksista ja eduista.

TEKSUUTIMET

OTYn julkaisema laadukas julkaisu. Ilmestyy neljä kertaa
vuodessa niin painettuna kuin myös verkkoversiona OTYn nettisivuilla.

TEKUTOKU

Tempaus- ja kulttuuritoimikunnassa (TeKuToKu) Kulttuurisian
johdolla kulttuuri-ihmiset edistävät Oululaista Teekkarikulttuuria tempauksin ja tapahtumin.

TELEGRAM

WhatsAppin kaltainen sovellus, josta löytyvät OTYn
tiedotuskanava ja jäsenistön yhteinen ryhmäkeskustelu.

TELLUS

Oli sitten tarkoituksenasi rentoutua säkkituolin syleilyssä
tai opiskella yksin tai yhdessä, täältä löydät siihen sopivan tilan.

TEMPAUS

Yhdessä järjestetty teko tai tapahtuma, jolla pyritään
tuomaan esille jokin ajankohtainen asia ja julkisuuden kautta edistämään sen yleishyödyllistä toteutumista. Esim. äänestystempaukset vaaleissa, verenluovutustempaus sekä kaksi kertaa vuodessa järjestettävä renkaanvaihtotempaus, jonka tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä hyvätekeväisyyteen.

TENTTIARKISTOT

Osastot ja killat pitävät vaihtelevan laajuisia tenttiarkistoja, joista on apua tenttiin valmistautuessa. Kysy pienryhmäohjaajaltasi oman kiltasi käytännöistä.

TETA

Tekniikka ja Talous on OYYn edustajiston suurin ryhmä, joka
koostuu Teekkareista ja Kyltereistä. TeTa on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja ryhmässä kukin jäsen saa äänestää kuten parhaaksi näkee.

TST

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Täällä opiskelevat mm.
OLTOn DI-linjan,  OTiT:n ja SIK:n opiskelijat.

TTK

Teknillinen tiedekunta. Täällä opiskelevat mm. Arkkarit,
OPTIEMin ja Ympäristörakentaja-, Prosessi- sekä Konekillan opiskelijat.

TUUDO

Älykäs älypuhelimen älysovellus. Tekee lukujärjestyksen
puolestasi ja voit myös ilmoittautua kursseille puhelimen kautta! Osaa vastata kysymyksiin: Mikä luento? Missä? Mitä ruokaa? Millä bussilla ja mihin aikaan? Millä mallilla opintoni ovat?

UNIRESTA

 

Oululainen opiskelijoiden omistama yritys, joka tarjoaa ravintolapalveluita ja opiskelijahintaista ruokaa. Uniresta omistaa yliopistolla toimivat Kastarin ja H20:n.

VALEWAPPU

YMPin ja OPTIEMin järjestämä tapahtuma, joka juhlii enää yhden kuukauden päässä olevaa Wappua.

VALMISTUMINEN

 

Asia, joka keskeyttää hyvin alkaneet opinnot.

WAATONAATTO

Wapunaatonaatto eli 29.4.

WAATTO

Wapunaatto eli 30.4.

WAPPU

Teekkarin joulu ja juhannus. Se on koettava itse. Wapun suuri kunnioitus ilmenee myös kirjoitusasusta. Wapun odottelu alkaa jo juhannuksen tienoilla.

WAPPUCOMITEA

OTYn isännän johtama jaos, joka järjestää TeekkariWapun suurimmat tapahtumat.

WEBOODI

Yliopiston nettipalvelu, josta voit seurata opintojesi kehittymistä ja ilmoittautua kursseille ja tentteihin. WebOodin avulla voit myös suunnitella opintojasi tekemällä HOPSin. Kannattaa opetella ohjelman käyttö heti, sillä ilman sitä et tule toimeen. Korvataan lähitulevaisuudessa kokonaisuudessaan Peppi-palvelulla.

WESIBUSSI

Vuonna 1999 tempauksesta alkanut bussilinja nro 69 on paras tapa siirtyä Wappuna bileistä toisiin keskeyttämättä bileitä. Heiluessasi Linnanmaalta keskustaan tai toisinpäin tuet samalla myös hyväntekeväisyyttä.

YLIOPPILASKUNTA
 
Lakisääteinen yliopisto-opiskelijoiden yhteenliittymä, jolla on edunvalvonta- ja hallintotehtäviä yliopiston ja jäsenistönsä parissa.
 

YKHS

Ystävällinen kaunohiihtoseura on OTYn alaisuudesta omaksi järjestöksi kimmonnut lasketteluseura, joka järjestää laskettelureissuja, sekä tuntee after-, before-, ja toisinaan jopa during-skiin salaisuudet.

YKÄ

Konekillan  vanhin ja arvostetuin jäsen on vuonna 1928 valmistettu paloauto. Ajossa usein Wappuna, Laskiaisena ja viiden vuoden välein järjestettävillä Ykän vuosijuhlilla.

YMPPI

Oulun Ympäristörakentajakilta ry. Ympäristötekniikkaa sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa opiskelevien kilta. Ehdottomasti energisin, ekologisin ja perustuksiltaan lujin Teekkarikilta. Haalareista löytyy sinistä, punaista ja keltaista.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Vastaa edulliseen hintaan jokaisen ylioppilaskuntaan kuuluvan terveydentilasta. Esimerkiksi hampaat kannattaa hoidattaa kuntoon opiskeluaikana, jonot ovat pitkät, mutta hinnat sitäkin halvemmat!

ÄITIENPÄIVÄN LAKITUS

 

Mikäli ei pääse Lakitukseen Wappuna 1.5. Klo 4.00, voi Teekkarilakin noutaa vaihtoehtoisesti äitienpäivänä Teekkaritalolta, joka on vuonna 2022 8. toukokuuta. Lakkinsa saa noudettua viimeistään kesän jälkeen syksyllä OTYn päivystyksestä.

ÖRINÄT

Ashematunnelin Örinät järjestetään perinteisesti Wappuna
1.5. klo 3.33.33 Oulun rautatieaseman alittavassa kevyenliikenteen väylän tunnelissa.

ÖÖPINEN

Arkkitehtikillan Wappulehti, jolla kerätään rahaa 4.
vuosikurssin excursiolle. Tavoitteena aina alittaa edellisen lehden taso juttujen laadussa.