Oululaisen Teekkarilakin sallitut tunnukset 

Tunnusohjesäännössä kirjataan, että Oulun Teekkariyhdistys ry:n yhdistyskokous päättää sallittavista tunnuksista.  Seuraavat tunnukset ovat sallittuja Teekkarilakissa niille määrätyillä paikoilla.

(Hyväksytty yhdistyskokouksessa 14.11.2022.)

Oulun Teekkariyhdistys ry:

Oulun Teekkariyhdistyksen Puheenjohtajan otsakokardi.

Sitä pitävät OTYn hallituksen Puheenjohtajat kautta aikojen kiltakokardinsa tilalla. Kokardia pidetään Lakin otsassa.

 

Oulun Teekkariyhdistys ry:n hallituskokardi.

Kokardia saa pitää hallituksen lisäksi myös yhdistyksen ylemmät toimihenkilöt. Kokardia pidetään Lakin tipassa.

Oulun Arkkitehtikilta ry:

Oulun Arkkitehtikilta ry:n otsakokardi.

Oulun Arkkitehtikilta ry:n hallituslaiset kautta aikain saavat kantaa toista otsakokardia Teekkarilakkinsa tipassa hallituskokardina.

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry:

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry:n otsakokardi.

 

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

Puheenjohtajat kautta aikojen sekä kunniajäsenet kantavat
hallituskokardia Lakin otsassa.

Oulun yliopiston Prosessikilta ry:

Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n otsakokardi.

Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n hallituskokardi.

Istuvalla hallituksella otsassa kultainen hallituskokardi. Se vaihdetaan takaisin hopeiseen otsakokardiin hallituskauden jälkeen, ja kultainen hallituskokardi siirretään tippaan.

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry:

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry:n otsakokardi.

Puheenjohtaja saa kiinnittää kaksi kiltansa otsakokardia Teekkarilakkinsa otsaan.

 

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry:n Ykävastaavat kautta aikojen Teekkarilakin tipassa pidettävä Ykä-kokardi.

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry:n Mellakka- ja Korppuvastaavat kautta aikojen Teekkarilakin tipassa pidettävä Land-Rover -kokardi.

Sähköinsinöörikilta ry:

Sähköinsinöörikilta ry:n otsakokardi.

 

Sähköinsinöörikilta ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry:

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry:n otsakokardi.

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry:n toimihenkilöt saavat kiinnittää toisen otsakokardin lakkinsa tippaan hopeiseksi toimihenkilökokardiksi.

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä
kultainen hallituskokardi.

Oulun Tietoteekkarit ry:

Oulun Tietoteekkarit ry:n otsakokardi.

 

Oulun Tietoteekkarit ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

Puheenjohtajat kautta aikojen kantavat hallituskokardia Teekkarilakkinsa otsassa.

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry:

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry:n otsakokardi.

 

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry:n hallituskokardi

Kannetaan Teekkarilakin tipassa merkkinä hallituksessa toimimisesta tai muuten ansioituneesta työstä.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta:

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan lakkimerkki.

OYYn hallituksessa tai edustajiston puheenjohtajistossa toimineet saavat kiinnittää OYYn lakkimerkin Teekkarilakkinsa tippaan.

Teekkaritorvet ry:

Teekkaritorvet ry:n Teekkarilakin tupsussa pidettävä tunnusmerkkinä kyseisen yhdistyksen jäsenyydestä.

Teekkariperinneseura Droit ry:

Droit ry:n Teekkarilakin tupsussa pidettävä tunnusmerkki kyseisen yhdistyksen jäsenyydestä.

Oulun Teekkarihenkiset Akateemikot sNAPsi ry:

tunnukset_snapsi_varjolla_400x400._v4

OTA sNAPsi ry:n Teekkarilakin tupsussa pidettävä tunnus merkkinä kyseisen yhdistyksen jäsenyydestä.

tunnukset_snapsi_tippa_400x400

OTA sNAPsi ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä kokardi tunnusmerkkinä kyseisen yhdistyksen jäsenyydestä.

Havainnekuva 14.11.2022 myönnetystä kokardista. Materiaalina tullaan käyttämään hopeaa.