Oululaisen Teekkarilakin sallitut tunnukset 

Tunnusohjesäännössä kirjataan, että Oulun Teekkariyhdistys ry:n yhdistyskokous päättää sallittavista tunnuksista. Seuraavat tunnukset ovat sallittuja Teekkarilakissa.

PJ-kokardi

Oulun Teekkariyhdistyksen Puheenjohtajan otsakokardi. Sitä pitävät OTYn hallituksen Puheenjohtaja ja sinä toimineet kiltakokardinsa tilalla. Kokardia pidetään Lakin otsassa.

Oulun Arkkitehtikillta ry:n otsakokardi.

Oulun Ympäristörakentajakilta ry:n otsakokardi.

Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n otsakokardi.

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry:n otsakokardi. Killan Puheenjohtaja saa kiinnittää kaksi kiltansa kokardia Teekkarilakkinsa otsaan.

Sähköinsinöörikilta ry:n otsakokardi.

Oulun Tietoteekkarit ry:n otsakokardi.

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry:n otsakokardi.

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry:n otsakokardi. (Tulossa)
Lupa myönnetty yhdistyksen kokouksessa 16.11.2020.

Oulun Teekkariyhdistys ry:n Lakin tipassa pidettävä hallituskokardi.
Kokardia saa pitää hallituksen lisäksi myös yhdistyksen ylemmät toimihenkilöt.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan lakkimerkki. OYYn hallituksessa tai edustajiston puheenjohtajitossa toimineet saavat kiinnittää OYYn lakkimerkin Teekkarilakkinsa tippaan. 

Oulun Arkkitehtikilta ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

Oulun Ympäristörakentajakilta ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

Sähköinsinöörikilta ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

Oulun Tietoteekkarit ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi.

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä hallituskokardi. Lupa myönnetty Oulun Teekkariyhdistys ry:n yhdistyksen kokouksessa 16.11.2020.

Teekkaritorvet ry:n Teekkarilakin tipassa pidettävä kokardi merkkinä kyseisen yhdistyksen jäsenyydestä. Lupa myönnetty Oulun Teekkariyhdistys ry:n yhdistyksen kokouksessa 12.11.2018.

Droit ry:n Teekkarilakin tupsussa pidettävä tunnus merkkinä kyseisen yhdistyksen jäsenyydestä.

OTA sNAPsi ry:n Teekkarilakin tupsussa pidettävä tunnus merkkinä kyseisen yhdistyksen jäsenyydestä.