Teekkarilakin tilaaminen

Oululaisena opiskelijana voit tilata Teekkarilakkisi ainoastaan Oulun Teekkariyhdistyksen kautta. Teekkarilakit tilataan lukuvuosittain yhteistilauksena ja ne saapuvat huhtikuun loppupuolella. Erillisiä yksittäistilauksia ei tehdä.

Voit tilata Teekkarilakin täältä.

Saatavilla myös vegaaninen Lakki. Ota ennen tilauksen tekoa yhteyttä fuksiohjaajaan: fuksiohjaaja@oty.fi.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää Jäsenhakemus- ja Lakkitilauslomakkeen ja toimittaa sen OTYn hallituksen jäsenelle.  Voit täyttää lomakkeen toimistotunneilla OTYn toimistossa tai tulostaa sen etukäteen. Toimistotunneilla voit sovittaa Lakkia. Maksuohjeet löydät Tuotteista.

Teekkarilakki luovutetaan hakijalle aikaisintaan tilaamista seuraavana Wappuaamuna 1.5. klo 04.00 Lakituspaikalla.

Fukseilta Lakin saamiseksi Wappuaamuna edellytetään, että he ovat osallistuneet fuksiuittoihin 30.4. Fuksiuittoihin osallistumiseen vaaditaan, että Fuksipassi on palautettu ja siinä on vähintään neljä pistettä per sarake sarakkeissa 1-8 (9. sarake on vapaaehtoinen).

Jos Lakki jää Wappuaamuna saamatta, voi sen hakea äitienpäivän lakituksesta tai Teekkaritalolta syyskuun Talopäivystyksistä aina 30.9. asti. Mikäli Lakkia ei ole noudettu määräaikaan mennessä, siirtyy noutamaton Lakki Oulun Teekkariyhdistyksen omaisuudeksi. Noutoaikaa voidaan pidentää hyvän syyn nojalla, jos niin erikseen sovitaan.

Jäsenyyteen ja Lakkeihin liittyvät kysymykset: sihteeri [a] oty.fi.