Oulun Teekkariyhdistyksen sääntömääräinen vaalikokous 16.11.2020

Hei,

Oulun Teekkariyhdistyksen sääntömääräinen vaalikokous järjestetään
16.11.2020 klo 14:15 Oulun yliopistolla salissa L1. Kokouksessa
käsitellään perinteisten asioiden lisäksi OLTOn kokardihakemuksia ja
sääntömuutoksia, joten saapukaa paikalle vaikuttamaan.

Kokouksessa käsiteltävien asioiden dokumentit löytyvät alla olevan
linkin takaa:
https://www.dropbox.com/sh/8sm3i9dzyrst7ma/AAAItsHY40VLbwZnK_LAc-OMa?dl=0

Oulun Teekkariyhdistys ry:n sääntömääräinen vaalikokous 2020

Paikka: Luentosali L1, Oulun yliopisto
Ajankohta: Maanantaina 16.11.2020 klo 14:15

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjantarkastajien sekä
ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijat
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry:n kokardihakemuksien
käsittely
6.1. Lääketieteen Teekkarien kokardihakemuksen käsittely
6.2. OLTO:n hallituskokardihakemuksen käsittely
7. Sääntömuutosten ensimmäinen käsittely
8. Jäsenmaksu toimintavuodelle 2021
9. Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2021
10. Talousarvio toimintavuodelle 2021
11. Sijoitusstrategia toimintavuodelle 2021
12. Hallituksen jäsenten lukumäärä, tehtävät ja toimenkuvat
toimintavuodelle 2021
13. Ylempien toimihenkilöiden tehtävät ja toimenkuvat toimintavuodelle
2021
14. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot toimintavuodelle
2021
15. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta toimintavuodelle 2021
16. Muiden hallituksen jäsenten valinta toimintavuodelle 2021
17. Ylempien toimihenkilöiden valinta toimintavuodelle 2021
18. Oltermannin nimittäminen toimintavuodelle 2021
19. Tilintarkastajien valinta toimintavuodelle 2021
20. Muut esille tulevat asiat
21. Kokouksen päättäminen

Terveisin

Marco Quiroz
Puheenjohtaja
Oulun Teekkariyhdistys ry
+358 40 7747 567
puheenjohtaja@oty.fi