Killat

Vaikka OTY on kattokilta, sillä ei ole jäseninä yhdistyksiä. Sen sijaan jäseniä ovat luonnolliset henkilöt. OTY tekee silti paljon yhteistyötä kiltojen kanssa, joiden jäsenistä myös OTYn jäsenistö koostuu. Alla on lueteltu kaikki killat, jotka toimivat Oulun yliopiston Teekkarien kiltoina.

Oulun Arkkitehtikilta ry

Oulun Arkkitehtikilta ry on arkkitehtuurin opiskelijoiden vuonna 1959 perustama järjestö, joka ajaa jäsentensä etuja niin opiskelussa kuin vapaa-aikanakin. Kaikki Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston opiskelijat ovat killan jäseniä. Toiminnan edellytyksenä onkin mahdollisimman monen arkkitehtiopiskelijan osallistuminen kiltansa toimintaan. Heidän haalareidensa väri on valkoinen.

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry on Oulun yliopiston konetekniikan opiskelijoiden kilta. Killan tarkoituksena on edistää Oulun yliopiston konetekniikan osaston opiskelijoiden opintoasioita, ylläpitää yhteyksiä Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan, muihin teknillisen alan opiskelijoihin ja yhdistyksiin, yhdistää jäsenensä toverillisuuteen, tutustuttaa heidät alansa ammattikysymyksiin, kehittää jäsenissään itsenäisyyttä ja arvostelukykyä ja valvoa heidän keskuudessaan järjestystä. Heidän haalareidensa väri on punainen.

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry on vuonna 1991 perustettu Oulun tuotantotalousteekkareiden kilta. Killan tarkoituksena on ajaa jäsentensä opintoihin liittyviä etuja sekä järjestää erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja muun muassa urheilun ja akateemisen opiskelijakulttuurin saralla. Toiminnan organisoinnista vastaavat joka vuoden lopulla uudelleen valittavat killan hallitus ja toimihenkilöt, mutta killan toimintaan osallistuvat oman innostuksensa mukaan kaikki kiltalaiset. Heidän haalareidensa väri on mintunvihreä.

Oulun Tietoteekkarit ry

Oulun Tietoteekkarit ry on vuonna 1988 perustettu Oulun yliopistossa tietotekniikkaa ja informaatioverkostoja opiskelevien ainejärjestö. Kilta yhdistää kaikki Tietoteekkarit ja fuksit samanhenkiseksi poppooksi, joka touhuaa keskenään ja muiden Teekkarikiltojen kanssa monenlaista kivaa. Killan toimintaa pyörittää vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, apunaan innokkaat toimihenkilöt. Kiltalaisten etuja ajavat myös erilaisissa instansseissa toimivat edustajat. Heidän haalareidensa väri on musta.

Oulun yliopiston Prosessikilta ry

Killan tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston prosessitekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden yhdyssiteenä, edistää Oulun yliopiston prosessitekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden opintoasioita, tutustuttaa heidät alansa ammattikysymyksiin, ylläpitää yhteyksiä Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan sekä muihin teknillisen alan opiskelijoihin, yhdistyksiin ja yrityksiin, kehittää jäsenissään itsenäisyyttä, valvoa jäsentensä keskuudessa järjestystä sekä ylläpitää tervettä Teekkarihenkeä. Heidän haalareidensa väri on valkoinen.

Sähköinsinöörikilta ry

Sähköinsinöörikilta ry on Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan sähkötekniikan, elektroniikan ja tietoliikenteen opiskelijoiden yhdistys. Sitä pyörittävät hallitus ja toimihenkilöt. Toiminnassa ovat mukana myös pienryhmäohjaajat ja kilta-aktiivit, jotka hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden ohella ovat järjestämässä tapahtumia ja killan toimintoja.

Killan tarkoituksena on yhdistää sekä oman alan opiskelijoita, että pitää yhteyttä myös muihin kiltoihin Oulussa, sisarkiltoihin muualla Suomessa ja myös Euroopan sisällä. Heidän haalareidensa väri on sininen.

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry on Oulun yliopiston ympäristötekniikan sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Killan tarkoituksena on ajaa jäsentensä etuja yliopistossa, yhdistää jäseniään, innostaa seuraamaan ammatillisia kysymyksiä, auttaa uusia jäseniään tutustumaan yliopistoon ja opiskelijaelämään, pitää yhteyttä alan järjestöihin, muihin kiltoihin Oulun yliopistossa ja muissa korkeakouluissa sekä luoda ja ylläpitää suhteita opiskelijoiden ja alan yritysten sekä yliopiston henkilökunnan välillä. Heidän haalareissaan on sinistä, punaista ja keltaista.

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry eli OLTO on vuonna 1993 perustettu ainejärjestö, jonka tehtävänä on toimia lääketieteen tekniikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden yhdyslinkkinä Oulun yliopistossa. OLTO pyrkii toiminnallaan ylläpitämään yhteyksiä niin alan yrityksiin ja asiantuntijoihin kuin muihin yliopistoihin ja sisarkiltoihinkin. OLTOn myymien haalarien väri on valkoinen. Koska OLTOn jäseniksi saa liittyä kaikki alasta kiinnostuneet Oulun yliopiston opiskelijat, on myös monia jäseniä, joilla on jonkin eri yhdistyksen haalarit.