OTYn ylimääräinen kokous

Oulun Teekkariyhdistys ry:n ylimääräinen kokous 2021
Zoomissa ke 10.2.2021
Kokousohjeet tulleet jäsenistölle sähköpostitse

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijat
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Yhdistyksen yrityssuhdevastaavan valinta toimintavuodelle 2021
7. Sääntömuutosten toinen käsittely
8. Sääntömuutosten ensimmäinen käsittely
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen